Φιλοπατρία

ΑΛΒΑΝΟΙ – ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ

Posted on: 20 Φεβρουαρίου, 2008

Ή παραμονή των Τσάμηδων στην Ελλάδα Υπόθεση Νταούτ Χότζα

Όπως αναφέραμε, πρόθεση των ελληνικών κυβερνήσεων ήταν να εκδιώξουν με κάθε θυσία τους Τσιάμηδες, πού ήταν σίγουρο ότι θα μας δημιουργούσαν προβλήματα. Γράφει σύγχρονος ιστορικός: «Όπως ήταν φυσικό, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν από τότε (σημ. Σ. Ι. Κ. δηλαδή το 1925) αληθινή «εκστρατεία» για να πείσουν τους Τσάμηδες να φύγουν, καταβάλλοντας μάλιστα ιδιαίτερη προσπάθεια για τον προσεταιρισμό των «θρησκευτικών τους αρχηγών», δηλαδή των μουφτήδων.

Ή αντίδραση των οργάνων της αλβανικής προπαγάνδας ήταν σφοδρή: στις αρχές Απριλίου δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Βαρφάνης Χουσεΐν Ρουστάν, ο οποίος ήταν κεκηρυγμένος υπέρ της ανταλλαγής των Μουσουλμάνων εργαζόμενος αναφανδόν υπέρ αυτής. Και οι δύο ηθικοί αυτουργοί ήταν γνωστοί στίς αργές: δαπανούσαν αφειδώς χρήματα για να
πείσουν τους Μωαμεθανούς της Τσαμουριας να παραμείνουν στην Ελλάδα. Ό ένας μάλιστα είχε έλθει στην Ελλάδα μόλις τον Μάρτιο από την Κονίσπολη» (Δημήτρης Μιχαλόπουλος: Τσάμηδες, έκδ. Άρσενίδη, 1993, σελ. 53-54).

Στά χρόνια όμως της δικτατορίας του Θεοδώρου Πάγκαλου τα πράγματα άλλαξαν. Ό δικτάτορας δεν συμπεριέλαβε στον ανταλλάξιμο πληθυσμό τους Τσάμηδες, πού με υπόδειξη των Ιταλών θεωρήθηκαν σαν φύλο αλβανικό. ‘Ήδη ή διαδικασία για την αλβανοποίηση των Τσάμηδων είχε προχωρήσει χάρη στους επιδέξιους πρά-
290

κτορες της Ιταλίας και, φυσικά, χάρη στο άφθονο χρήμα. Ό Αχμέτ Ζώγου, βασιλιάς της Αλβανίας, έστειλε στην Αθήνα τον βουλευτή Αργυροκάστρου Βασίλειο Μπαμίχα, πρόσωπο διαβλητό λόγω της αναμείξεως του σε οικονομικά σκάνδαλα, καί συναντήθηκε με τον Πάγκαλο, τον υπουργό Εξωτερικών Λουκά Κανακάρη Ροΰφο καί αλλά πρόσωπα, καί κατάφερε ασφαλώςόχι μόνος- να πετύχει τη δήλωση Ρούφου, πώς από την ανταλλαγή θα εξαιρεθούν οι Τσάμηδες καί ότι ή ελληνική κυβέρνηση ως έκφραση καλής θελήσεως θα διαλύσει τους βορειοηπειρωτικούς συλλόγους.

Ή πολιτική αυτή συνεχίσθηκε καί μετά την πτώση του Πάγκαλου κι έτσι οι Τσάμηδες έμειναν στην Ελλάδα κι έγιναν όργανα της ιταλικής πολιτικής καί φυσικά του συστηματικά καλλιεργούμενου αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού.

Ακόμη κι όταν κάποιες οικογένειες Τσάμηδων, πού είχαν τουρκική συνείδηση, ζήτησαν να μεταφερθούν στην Τουρκία, εμποδίστηκαν με σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας- για να μην τους μιμηθούν καί οι μουσουλμάνοι της Γιουγκοσλαβίας (Μιχαλόπουλος: οπ. παρ. σελ. 95-96).
Όταν μάλιστα στην Τσαμουριά εγκαταστάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τότε οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες καί ή Αλβανία χάλασαν τον κόσμο, πώς τάχα παραβιάζονται τα δικαιώματα των Τσάμηδων καί πώς ή Ελλάς τάχα καταπιέζει τις θρησκευτικές μειονότητες. Ή Αλβανία έφερε το ζήτημα στο Συμβούλιο της «Κοινωνίας των Εθνών» (ΚτΕ) αλλά ό εκπρόσωπος της εισέπραξε από τον Έλληνα εκπρόσωπο Ν. Πολίτη αποστομωτική απάντηση. Το Συμβούλιο δικαίωσε τον Έλληνα εκπρόσωπο καί απέρριψε τις κατηγορίες των Αλβανών.
291

Οί Αλβανοί δεν σταμάτησαν ποτέ στα μετέπειτα χρόνια τις προκλήσεις. Σέ συνεργασία με τους Τσάμηδες, πλήθος αλβανικών συμμοριών εξορμούσε από τ’ αλβανικά σύνορα καί λήστευε τους ηπειρωτικούς πληθυσμούς. Κι όταν τους κυνηγούσαν τα καταδιωκτικά αποσπάσματα, κατάφευγαν στην Αλβανία.

Γράφει ό «Αναδρομάρης» των Ιωαννίνων, ο αείμνηστος Γιάννης Νικολαΐδης στη δεκάτομη σειρά του μνημειώδους έργου Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου το ακόλουθο περιστατικό: «’Ας σημειωθεί ότι πρίν από καιρό ένας άξιος Α. Δ. Χ. Ηπείρου, ό συνταγματάρχης Καργάκος, πού βρισκόταν για επιθεώρηση στην περιοχή Θεσπρωτίας, λησμονήσας τον βαθμόν του, θυμήθηκε τα ένδοξα νιάτα του, μετουσιώθη εις ένωματάρχην, ώπλισε μουσουλμάνους πολίτες με το αστι ντοόα ου! (έτσι θέλω) πήρε κι όσους χωροφύλακας ήδυνήθη να έξεύρη καί έξώντωσε την τετραμελή συμμορίαν του Κατσέλη μέχρι ενός, δύο φονευθέντων και δύο συλληφθέντων, εν οίς καί ό αρχηγός» (Ελευθερία 24-6-28) (Ιωάννη Νικολαΐδη: Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου, τόμ. Ζ’, σελ.
266).
Ή «Ελευθερία» ήταν ή εφημερίδα πού έβγαζε στα Ιωάννινα ο μεγάλος λογοτέχνης Χρ. Χρηστοβασίλης. Ό εν λόγω Λεωνίδας Καργάκος, Ανώτατος Διοικητής Χωροφυλακής Ηπείρου σ’ εκείνη την κρίσιμη εποχή είναι ό «μόνος, κατά την έφημ. «Ηπειρωτικός ’γών» (27-3-28), ό όποιος έδωκεν εις την άνάκρισιν έναν νέον μίτον του όλου εγκλήματος». Πρόκειται για
το έγκλημα καί τη μεγάλη ληστεία της Πέτρας πού έγινε από τους Ρετζαίους. Είχε μάλιστα «στριμώξει» καί τον Αλβανικής καταγωγής διανοούμενο καί πολιτευτή της Πρέβεζας,
292

τον Αλή βέη Ντίνο, με την κατηγορία «ότι είχε στείλει τηλεγράφημα συμπαράστασης προς την αλβανική κυβέρνηση, ή οποία είχε προσφύγει στην Κοινωνία των Εθνών, παραπονούμενη ότι ή μουσουλμανική μειονότητα της Τσαμουριάς καταπιεζόταν από τίς ελληνικές αργές» (Νικολαίδης, οπ. παρ., σελ. 253).

Όμως αν κάποιοι καταπιέζονταν, αυτοί ήσαν οι Έλληνες πού «μαντρώθηκαν» μέσα στα σύνορα της αρτισύστατης Αλβανίας. Αρχισαν τότε, εν ονόματι της φιλίας, της προσέγγισης καί της οικονομικής διείσδυσης -φυσικά!-να λειτουργούν ελληνοαλβανικοί σύνδεσμοι καί ελληνοαλβανικά επιμελητήρια, ενώ οι βορειοηπειρωτικοί σύλλογοι είχαν διαλυθεί από τον Πάγκαλο. Καί ας έγραφε με αγωνία ο αείμνηστος Γιώργης Χατζής (ό πατέρας του Δημήτρη Χατζή) στην περίφημη εφημερίδα του ‘Ήπειρος τα έξης:

«Εις τί θα ωφελήσουν όλα αυτά, δηλαδή ή φιλία καί ή προσέγγιση των δύο συγγενών κόσμων, όταν ό Αλβανός σκέπτεται πώς να πίεση, να έξευτελίση καί να εξολόθρευση τον συγγενή του» (Νικολαίδης: οπ. παρ. σελ. 72).

Στίς διώξεις των ομογενών καί στο κλείσιμο των ελληνικών σχολείων οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιδρούσαν υποτονικά, για να μη χαλάσουν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Μέχρι καί στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές ήλθαν για να σπουδάσουν δωρεάν Αλβανοί σπουδαστές. Ακόμη καί ό Βενιζέλος, όταν επανήλθε στην πολιτική, αρνήθηκε να θέσει θέμα βορειοηπειρωτικού καί συνέστησε στους Βορειοηπειρώτες να διαλύσουν τους συλλόγους τους, για να μη διαταράσσουν τίς ελληνοαλβανικές σχέσεις (Μιχαλόπουλος: οπ. παρ. σελ. 181).
293

Όταν οι Ιταλοί κατέλαβαν τον Απρίλιο του 1939 την Αλβανία, για να την μετατρέψουν σε προγεφύρωμα στίς μελλοντικές επεκτάσεις τους στο βαλκανικό χώρο, χρησιμοποιήθηκαν αλβανικές συμμορίες, κυρίως Τσάμηδων, για να κάνουν «προβοκατορικές» πράξεις εναντίον της Ελλάδος. Ακόμη και ληστές μπήκαν στην υπηρεσία της «αλβανικής ιδέας». ‘Έτσι σαν μία δήθεν βασική αφορμή για την έλληνοϊταλική εμπλοκή προβλήθηκε από τα ιταλικά χαλκεία -κυρίως από το πρακτορείο «Στέφανι»-ή υπόθεση του Νταούτ Χότζα. Στίς 11 Αύγουστου 1940 έκπληκτος ό κόσμος μάθαινε τα έξης από ανακοίνωση του πρακτορείου Στέφανι:

«Ό αλβανικός πληθυσμός ό ύποτεταγμένος εις την Ελλάδα ευρίσκεται υπό την βαθείαν εντύπωσιν τρομερού πολιτικού εγκλήματος διαπραχθέντος εις την έλληνοαλβανικήν μεθόριον. Ό μέγας Αλβανός πατριώτης Νταούτ Χότζα, γεννηθείς εις την αλύτρωτον περιοχή της Τσαμουριάς, έδολοφονήθη αγρίως επί αλβανικού εδάφους πλησίον των συνόρων. Το σώμα του ευρέθη
ακέφαλον. Έγνώσθη αργότερον ότι δολοφόνοι ήσαν Έλληνες πράκτορες, οι όποιοι παρέλαβον μεθ’ εαυτών εις το έλληνικόν έδαφος την αποκοπεϊσαν κεφαλήν και την παρέδωσαν εις τάς έλληνικάς αρχάς, αί όποΐαι από πολλών ετών είχαν επικηρύξει τον ’λβανόν αυτόν πατριώτη.(…)

Ό Νταούτ Χότζα ήναγκάσθη προ τίνος να φύγν, κρυφίως εκ Τσαμουριας ϊνα σωθή από τους διωγμοί» των ελληνικών αρχών, αί όποΐαι δεν του συνεχώρουν άκαταπόνητον προπαγάνδαν του μεταξύ των συμπά τριωτών του δια την προσάρτησιν της Τσαμουριας εις την μητέρα πατρίδα» (Β. Π. Παπαδάκη: Διπλωματ.
294

Ιστορία του Έλληνοιταλικού Πολέμου 1940-1945, Αθήνα 1957, σελ. 58).
Ή ανακοίνωση, αφού εξέταζε το θέμα των Τσάμηδων, όπως το παρουσίαζε ή ιταλική και ή αλβανική προπαγάνδα , τελείωνε με τη φράση : «Σήμερον οι Αλβανοί της Τσαμουριας θα εύρουν εις τα ανανεωθέντα πεπρωμένα της μητρός πατρίδος τον ακόμη ίσχυρότερον λόγον δια να
ελπίζουν» (Παπαδάκης, οπ. παρ. σελ. 59).

‘Όντως τέσσερις ημέρες μετά οι Αλβανοί της Τσαμουριας είχαν κάθε ισχυρό λόγο για να ελπίζουν: στο λιμάνι της Τήνου ιταλικό υποβρύχιο βύθισε το ελληνικό πολεμικό «Έλλη» πού συμμετείχε στον εορτασμό της Παναγίας! Και δύο μήνες αργότερα είχαν ακόμη ισχυρότερους λόγους να ελπίζουν: οι Ιταλοί επιτέθηκαν εναντίον της Ελλάδος. Μαζί τους συνέπρατταν καί 4 τάγματα της αλβανικής «μιλίτσιας»!

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο όμως έδωσε αμέσως την ακόλουθη απάντηση στο ιταλικό χαλκείο :
«Είμεθα εις θέσιν να βεβαιώσωμεν ότι αί πληροφορίαι αί μεταδοθεϊσαι εκ Τιράνων υπό του πρακτορείου Στέφανι περί δήθεν φόνου Αλβανού πατριώτου υπό Ελλήνων πρακτόρων είναι απολύτως αβάσιμοι. Προ δύο μηνών περίπου, δύο Αλβανοί, οι όποιοι κατώρθωσαν να εισδύσουν εις το έλληνικόν έδαφος, συνελήφθησαν καί άνακριθέντες ώμολόγησαν ότι έφόνευσαν κατόπιν ρήξεως τον όνομαζόμενον Νταούτ Χότζα, ό όποιος ήτο γνωστότατος ληστής, έπικηρυχθείς προ εικοσαετίας υπό της ελληνικής κυβερνήσεως λόγω φόνων καί άλλων έγκλη-
295

μάτων του κοινού δικαίου εκτελεσθέντων επί ελληνικού εδάφους» (Παπαδάκης, οπ. παρ. σελ. 61-62).

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο απεκάλυπτε ιταλική διακοίνωση της 25ης Ιουλίου στην όποια λεγόταν πώς ή ιταλική κυβέρνηση θα ζητούσε από την ελληνική να τις παραδοθούν οι Αλβανοί εγκληματίες. Φυσικά τέτοια αίτηση δεν υποβλήθηκε ποτέ. Όμως ή ιταλική διακοίνωση ήταν απόλυτα σαφής. Την δημοσιεύω για να φανεί το πώς ένας κοινός κακοποιός την 25 Ιουλίου
γίνεται μέγας εθνικός ήρωας στις 11 Αυγούστου. Λένε οι Ιταλοί: «Την 17ην Ιουνίου ευρέθη μεταξύ Πόρτο Έντα (σημ. Σ.Ι .Κ.: έτσι είχαν ονομάσει οι Ιταλοί τους Άγιους Σαράντα προς τιμήν της «Εντας, κόρης του Μουσσολίνι) και Κονισπόλεως, πλησίον των ελληνοαλβανικών συνόρων,
άκέφαλον πτώμα. Αϊ έρευναι της επιτόπιου αρχής επέτρεψαν να έξακριβωθή ότι επρόκειτο περί ενός ονόματι Νταούτ Χότζα, ηλικίας 50 ετών, δασοφύλακας Αλβανού καταγόμενου εκ Τσαμουριας, πρόσφυγος εις Αλβανίαν από εικοσαετίας.

Αι ανακρίσεις διεπίστωσαν ταυτοχρόνως ότι την 14ην Ιουνίου ό Νταούτ Χότζα είχε μεταβεί εις τους βοσκότοπους των οποίων είχε την φύλαξιν, κείμενους εις την περιοχήν Σεσίν. Εκεί συνηντήθη μετά των Πίλο Κότσο, υιού του Ντίρνος, γεννηθέντος εις Μούρσι, ηλικίας 17 ετών, καί Ηλία Φότο, υιού του Σοτέρ, γεννηθέντος εις Μούρσι, ηλικίας 24 ετών. Μετά σύντομον μετ’ αυτών συνομιλίαν, ό Χότζα άπεκοιμήθη υπό την σκιάν ενός δέντρου. Καί ενώ έκοιμάτο, έδολοφονήθη άνάνδρως, υπό των εν λόγω ατόμων, τα οποία, αφού άπεκεφάλισαν το
πτώμα, κατέφυγαν, συναποκο-
296

μίζοντας την κεφαλήν του θύματος, πέραν της ελληνικής μεθορίου, εις απόστασιν 30 λεπτών πορείας. Αι ίταλικαί αρχαί προέβησαν εις την σύλληψιν ενός ονόματι Κότσο Σουλλιότι, ιδιοκτήτη μύλου κειμένου πλησίον του τόπου οπού διεπράχθη το έγλημα, καί ό οποίος λίαν πιθανώς
είχε γνώσιν τούτου, ως καί του πατρός του Πίλο Κότσο. Ή πρεσβεία κατόπιν οδηγιών της κυβερνήσεως της, έχει την τιμήν να ζητήσει όπως διαταχθή ή προσωρινή σύλληψις του Πίλο Κότσο καί Ηλία Φότο, ευρισκομένων επί ελληνικού εδάφους, λίαν πιθανώς εις Φιλιάτες ή εις τα
περίχωρα, εν αναμονή τακτικής αιτήσεως εκδόσεως, ή οποία θα ύποβληθή οσονούπω υπό του αλβανικού υπουργείου Δικαιοσύνης» (Παπαδάκης, οπ. παρ. σελ. 62, ύποσημ.).

Αλλ’ όπως γράφει ό Β.Π. Παπαδάκης, πού τότε ήταν πρέσβυς από τους πιο σημαντικούς, τέτοια αίτηση «ουδέποτε υπεβλήθη». Όμως γιατί; Απλούστατα, ένας συνεργάτης του Μεταξά έτηλεφώνησε αμέσως στην εισαγγελία Ιωαννίνων καί ζήτησε να δει αμέσως -αν υπήρχε-απόσπασμα μητρώου του Χότζα. Καί δύο μέρες μετά (στίς 13 Αυγούστου) το Αθηναϊκό
Πρακτορείο έκανε την ακόλουθη αποκάλυψη : ό Νταούτ Χότζα ήταν άγνωστος στο πάνθεον των μεγάλων πατριωτών, ήταν όμως πασίγνωστος στο πανδαιμόνιο των μεγάλων εγκληματιών.

Συγκεκριμένα:

1. Στίς 3 ‘Οκτωβρίου του 1913 είχε καταδικασθεί ερήμην σε θάνατο από το κακουργοδικείο Πρεβέζης για συμμετοχή στο φόνο δύο μουσουλμάνων (Βεχίπ Τσίμο καί Ζεκίρ Ρεχήπ).
297

2. Στίς 14 Νοεμβρίου 1919 είχε καταδικασθεί ερήμην σε θάνατο από το κακουργοδικεΐο Ιωαννίνων για τον φόνο των μουσουλμάνων Ζεκίρ Ζέκυ και Ραχίμο Χαμπίμπεη.

3. Στίς 14 Ιουνίου 1921 με απόφαση του κακουργοδι-κείου Πρεβέζης ό Χότζα και οι συνένοχοι (μες στους όποιους ήταν και ό Κωνσταντίνος Σουλιώτης, προφανώς ό Κότσο Σουλλιότι της ιταλικής ανακοινώσεως) καταδικάσθηκαν ερήμην σε 15ετή ειρκτή για ληστρικές πράξεις εις βάρος μουσουλμάνων και χριστιανών και για οπλοφορία.

4. Με απόφαση του κακουργοδικείου Πρεβέζης (Δεκέμβριος του 1921) ό Νταούτ Χότζα καταδικαζόταν ερήμην εις τετραετή φυλάκιση για απόπειρα εκβιασμού.

5. Με απόφαση του κακουργοδικείου Ιωαννίνων (1923, υπ. αριθμ. 22) ό Χότζα και οι συνένοχοι του Τάκι Πλιάτσικας καί Τάκι Ζόγας καταδικάσθηκαν ερήμην σε 18 χρόνια ειρκτή για απόπειρα φόνου. (Ό Ζόγα συνελήφθη αργότερα καί εκτελέστηκε).

6. Με απόφαση της 6ης Μαΐου 1925 του κακουργοδικείου Ιωαννίνων ό Χότζα καί δύο χριστιανοί συνένοχοι του καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο για απαγωγή, εκβιασμό καί παράνομη οπλοφορία.

7. Με απόφαση της 8ης ‘Οκτωβρίου 1925 του κακουργοδικείου Ιωαννίνων ό Χότζα κι ένας συνένοχος του (Τάκι Νικομάνη) καταδικάσθηκαν ερήμην σε θάνατο για ληστείες. Με τέτοιους τίτλους «τιμής» ό Χότζα κατέφυγε, για να σωθεί, στην Αλβανία, οπού συνέχισε εκεί τη «λαμπρά» του σταδιοδρομία. Τη «βιογραφία» του Χότζα,
298
γράφει ό Παπαδάκης, ήλθε να συμπληρώσει ένα τηλεγράφημα του ελληνικού ύποπροξενείου Αργυροκάστρου (16 Αύγουστου 1940),το όποιο έλεγε: «Ό φονευθείς ληστής υπηρετεί από πολλών ετών ως ιδιωτικός αγροφύλαξ εις κτήματα κείμενα εις την θέσιν Σαρώνια της περιφερείας Βούρκου.

Συχνότατα έφιλονίκει μετά των ποιμένων καί των κτηνοτρόφων καί συχνότατα ήρχετο μετ’ αυτών εις ρήξεις καί διαπληκτισμούς. Λέγεται ότι καί ό φόνος του έλαβε χωράν κατόπιν λογομαχίας μετά ποιμένων. Προ ετών ό Νταούτ Χότζα είχε φυλακισθεί δια κλοπάς» (Παπαδάκης, οπ. παρ. σελ. 64-65).

Τον επίλογο στη «βιογραφία» Χότζα ήλθε να γράψει το ύποπροξενεΐο Αύλώνος με ένα τηλεγράφημα της 19 Αυγούστου 1940 πού προσέθετε στην καθ’ όλα «αξιόλογη» δράση του Χότζα τη λαθρεμπορία καί τη ζωοκλοπή !

Καί συμπληρώνει ό Παπαδάκης :
«Δια του ποινικού μητρώου του Χότζα ήρχετο εις φως μία απροσδόκητος
δια τους Ιταλούς λεπτομέρεια: ό Κώτσος Σουλιώτης, ό άνυπόπτως
αναφερόμενος εις την άνακοίνωσιν της 25ης Ιουλίου, ήτο καί αυτός
φυγόδικος ληστής, παλαιός συμμορίτης του Χότζα. «Η μήπως αυτόν είχε
βάλει ή ελληνική κυβέρνησις να δολοφονήση τον Χότζα ; Αλλά τότε, αφού
ήτο εις χείρας των Ιταλών, διατί δεν απεκάλυπτε τα πάντα;» (Παπαδάκης,
οπ. παρ. σελ. 65-66).
Οι ελληνικές κυβερνήσεις έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια να πετύχουν μια
ομαλή κατά το δυνατόν συμβίωση χριστιανών καί μουσουλμάνων στην
περιοχή της Τσαμουριάς.
299

«Τα όσα όμως αυτοί διέπραξαν κατά την περίοδο 1941-1944 σε βάρος του υπόλοιπου πληθυσμού ναρκοθέτησαν κάθε δυνατότητα συμβίωσης. Έτσι, στίς μάχες πού, από τα τέλη Ιουνίου 1944, έγιναν στη Θεσπρωτία μεταξύ των ανταρτικών δυνάμεων του «Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου» (ΕΔΕΣ) καί των Γερμανών πολέμησαν στο πλευρό των τελευταίων καί λίγο πριν ολοκληρωθεί ή απελευθέρωση της περιοχής, συγκεκριμένα μετά τη μάχη της Μενίνας (17-18 Αυγούστου) διέσχισαν μαζικά τα σύνορα καί πέρασαν στην Αλβανία» (Μιχαλόπουλος, οπ. παρ. σελ. 187-188).

Ή Μενίνα, ή οποία αναφέρεται πιο πάνω, είναι χωριό πού βρίσκεται πάνω στην αμαξωτή οδό Ίωαννίνων-fΗγουμενίτσας, στο σημείο οπού ό δρόμος διακλαδώνεται με άλλο δρόμο πού οδηγεί στην Παραμυθιά.

«Το ανωτέρω χωρίον είναι κτισμένο επί πεδινής γωνίας εδάφους, την οποίαν σχηματίζει ό ποταμός Καλαμας, περιβάλλεται δε υπό υψηλών ορέων (…) ήτο δε καλώς ώχυρωμένη» (Στυλιανός Χούτας, Ή εθνική άντίστασις των Ελλήνων (1941-1945), Αθήνα 1961, σελ. 567).
Καί συμπληρώνει ό Χούτας πώς την Μενίνα κρατούσαν «250 περίπου Γερμανοί καί Μουσουλμάνοι υπό την διοίκησιν Γερμανού ανθ/γού». Την επίθεση διεύθυνε ό επίλαρχος Αγόρος, ό ταγματάρχης Κρανιάς καί ΐλαρχος Ίω. Κατσαδήμας.

Ό Ίω. Κατσαδήμας είναι στενός φίλος μου καί μου έχει εξιστορήσει δια μακρών την εγκληματική δράση των μουσουλμάνων Τσάμηδων εις βάρος του τοπικού πληθυσμού, πού ουδέποτε τόλμησαν να αντιπαρατα-
300
χθούν προς τα ένοπλα τμήματα των αγωνιζομένων Ελλήνων. Σέ όλη τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες στάθηκαν στο πλευρό των Ιταλών, κατέλυσαν τις ελληνικές αρχές, οργάνωσαν συμμορίες για την άσκηση τρομοκρατίας εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού καί ευθύνονται για την εκτέλεση του νομάρχη Βασιλάκου καί των προκρίτων της Παραμυθιάς. Το φοβερό αυτό έγκλημα περιγράφεται στο κείμενο πού ακολουθεί.

Από το ομώνυμο βιβλίο του Σ. Καργάκου

1 Response to "ΑΛΒΑΝΟΙ – ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ"

[…] Επίλογος: «Τα όσα όμως αυτοί διέπραξαν κατά την περίοδο 1941-1944 σε βάρος του υπόλοιπου πληθυσμού ναρκοθέτησαν κάθε δυνατότητα συμβίωσης. Έτσι, στίς μάχες πού, από τα τέλη Ιουνίου 1944, έγιναν στη Θεσπρωτία μεταξύ των ανταρτικών δυνάμεων του “Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου” (ΕΔΕΣ) καί των Γερμανών πολέμησαν στο πλευρό των τελευταίων καί λίγο πριν ολοκληρωθεί ή απελευθέρωση της περιοχής, συγκεκριμένα μετά τη μάχη της Μενίνας (17-18 Αυγούστου) διέσχισαν μαζικά τα σύνορα καί πέρασαν στην Αλβανία» (Μιχαλόπουλος, οπ. παρ. σελ. 187-188). […]

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα
5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 362.369 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

Twitter Updates

RSS allenaki
drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: