Φιλοπατρία

Μελέτη για τους …»καλούς».

Posted on: 23 Σεπτεμβρίου, 2012

Κομμουνισμός, ἡ μήτρα τοῦ ναζισμοῦ.

Νὰ δημιουργηθῇ ἕνας νέος ἄνθρωπος…Μία νέα φυλή… Ἕνα νέον εἶδος ἀνθρώπου ποὺ θὰ διαφέρῃ ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ φυσικὰ θὰ θεωρεῖται πὼς ἀνήκει στὴν ἀρία φυλή… Οὐσιαστικῶς νὰ δημιουργηθῇ μία ἀρία φυλή, καθαρή, ὄμορφη, γενετικῶς ἱκανὴ γιὰ ἀναπαραγωγή!

Τί εἴπατε; Αὐτά εἶναι ἐξαγγελίες τοῦ ναζισμοῦ καί τῆς χιτλερικῆς γερμανίας; Χά! Καλά…

Δὲν θὰ μᾶς τὴν κάνουν τὴν χάριν σήμερα….

Σαφῶς καὶ γνωρίζουν αὐτοὶ καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς!

Κατὰ τοὺς ἐμπνευστὲς τοῦ κομμουνισμοῦ (Μᾶρξ κι Ἔγγελς)  ὑπάρχουν φυλές, λαοὶ καὶ ἔθνη ποὺ εἶναι ἀπλῶς …περιττά ἤ βρωμερὰ ἤ σιχαμερά!!! Συνεπῶς πρὸς ἀφανισμόν! Κι αὐτὰ μόλις ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνος. 

Βρῆκε «ἰδεολογία» ἡ σοβιετικὴ «ἐπανάστασις»  καὶ τρούπωσε..  Τρουπώνοντας ὄμως σάρωσε κάθε τί, καθῶς καὶ κάθε ἕναν, ποὺ «πληροῦσε τὶς προϋποθέσεις» τῶν ἐμπνευστῶν τους.  Ἀφῆστε δὲ τὶς σφαγὲς ποὺ διέπραξαν γιὰ λόγους …διαφωνίας!!! Ὅσο γιὰ τὶς φυλετικὲς ἐκκαθαρίσεις… 7.000.000 (βρωμεροὶ κατ’ αὐτούς!!) Οὐκρανοί δὲν ἔζησαν γιὰ νὰ καταγγείλουν… 1.427.000 Γερμανοὶ ἐπίσης… (Ναί, εἶχαν κι ἀπὸ αὐτοὺς οἱ Σοβιετικοί!!) 900.000 Τάταροι τῆς Κριαμαίας, Τσετσένοι, Ἰνγκούσιοι, Καρατσάις, Μπαλκάρς καὶ Καλμοῦχοι (ἕξι λαοί!!) 200.000 (περίπου) Τοῦρκοι, Κοῦρδοι, Χεμσῖτες 42.000 Βούλγαροι, Ἁρμένιοι κι Ἕλληνες… (Συνολικῶς, πλὴν Οὐκρανῶν ποὺ τοὺς περιέλαβαν κατόπιν πολέμου, οἱ ἐκτοπίσεις-δολοφονίες ἔφθασαν-ἴσως καὶ νὰ ξεπέρασαν- τὰ 2.500.000!!!, μόνον κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου! Ἰδίως γυναῖκες καὶ παιδιά!!!) 

Μερικὰ δείγματα σᾶς παρουσίασα… Μικρά.. Ἄλλως τε, μόλις ξεκίνησα νὰ μελετῶ τὰ περὶ τῶν ἐγκλημάτων τους… Ἔχουμε ἀκόμη μακρὺν δρόμο!

Σᾶς θυμίζει ὅμως κάτι  ὅλο αὐτό; Κάτι ἀπό ναζιστική Γερμανία;
Ὁ Γκαῖμπελς, σὲ ἄρθρον του στοὺς New York Times, ἕναν χρόνο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Λένιν, θεωρεῖ πὼς ὁ Χίτλερ, ποὺ μόλις εἶχε ἱδρύσει τὸ κόμμα του, εἶχε σχεδὸν ταὐτοσημότητα μὲ τὸν Λένιν… Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μήπως μᾶς λέει ὁ Γκαῖμπες πώς ὁ Χίτλες ἔλαβε ἰδέες, πρότυπα καί εἴδωλα ἀπό τίς πράξεις καί τό πρόσωπον τοῦ Λένιν; Λέτε;

Ἡ πορεία βέβαια ἔφερε ἀρκετὲς διαφοροποιήσεις, ἀλλά τί σημασία ἔχουν; Ἡ οὐσία παραμένει! Στόχος καὶ τῶν δύο συστημάτων ἦταν ὁ «θαυμαστὸς καινούριος κόσμος», μὲ νέες φυλὲς καὶ νέο ἀνθρώπινον εἶδος!  Οἱ μὲν ἤθελαν φυλετικὴν καθαρότηταν οἰ δὲ κοινωνικήν!

Τὰ ἔκαναν ὅμως τόσο θαυμαστὰ τὰ ἔργα τους, ποὺ τελικῶς πέρασαν στὴν ἱστορία ὤς οἱ περισσότεροι παρανοϊκοὶ τοῦ πλανήτου!

Ὁ Χίτλερ μὲ τὸ ἐπιτελεῖον του καὶ τὸ σοβιετικὸν καθεστῶς μὲ ὅλους τοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς φαρισαίους του.  
Ἄλλως τέ, οἱ χιλιάδες ὁμαδικοὶ τᾶφοι ποὺ ἄφησαν πίσω τους, τὰ ἐκατομμύρια τῶν δολοφονημένων, καθῶς καὶ  ἡ ἐσωστρέφειά τους, δὲν ἀφήνουν πολλὰ περιθώρια γιὰ παρεξηγήσεις… Καὶ φυσικὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς στὴν ἀρχὴ τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμουν αὐτὰ τὰ δύο συστήματα εἶχαν συμμαχήσει μὲ στὸχο τὴν καταπάτησιν ὅλης τῆς Εὐρώπης.
Ἀλήθεια, γιατί οἰ Ναζί πλήρωσαν καί οἱ κομμουνιστές κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἐλεύθεροι καί τιμῶνται ὥς ἀπελευθερωτές; Ἀπό ποιούς μᾶς ἐλευθέρωσαν καί γιατί δέν τιμωροῦνται ἀκόμη καί τώρα;

 

 

Γιατί οἱ Ναζί πέρασαν ἀπό δίκες, διώχθησαν, κατέβαλαν κάποιο, ἔστᾦ καὶ τυπικόν, τίμημα καί οἱ ἄλλοι φασῖστες, αὐτοί τοῦ παραπετάσματος ἀκόμη σφυρίζουν ἀδιάφορα; 
Τί σοῦ κάνει ὅμως ἡ προπαγάνδα; Τοὺς μὲν λοβοτομημένους τοὺς εἶχαν στρατιωτάκια… Ποῦ νά τολμήσουν; Ἅλλως τε κράτησε καὶ κάπως …περισσότερον χρονικὸν διάστημα ἡ καταστολή τους!
 Τοὺς δέ, τοὺς Γερμανούς, ταχύτατα τοὺς μάζεψαν… Ἄν καὶ πανομοιότυπες οἱ ἀρχές τους, οἱ ῥίζες τους, καθῶς καὶ τὰ εἴδωλά τους, τελικῶς ἐπεκράτση ὀ ἕνας φασίστας κι ὁ ἄλλος ἔγινε ἀποδιοπομπαῖος τρᾶγος.

 Προσωπικῶς σιχαίνομαι κάθε εἴδους φασισμό, ναζισμό, κομμουνισμό… Ἀλλά δέν τό βρίσκετε κι ἐσεῖς λίγο ἄδικο ὅλο αὐτό; Ἴδιοι ἐγκληματίες δέν ἦταν; Γιατί οἱ μέν παρέμειναν στίς συνειδήσεις μας ὥς ἐγκληματίες καί οἱ δέν κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἐλεύθεροι; 
Τοὺς δὲ λοιπὸν τοὺς ἐξαφάνισαν γρήγορα..
Ξέρετε τί ἰδέα μοῦ μπῆκε τώρα; Χμμμμ… Μήπως τελικῶς τό πρόβλημα δέν ἦταν ὁ Χίτλερ, ὁ σοσιαλισμός του καί ἠ Γερμανία; Μήπως ὁ στόχος ἦταν ἄλλος;

Κι ἐάν ναί, ποιός ἦταν;  Καί γιατί οἰ Ἀμερικανοί, οἰ Ἄγγλοι καί οἱ Αὐστραλοί συνεμάχησαν μέ κάποιον πού ἐθεωρεῖτο ὁδηγός καί μπροστάρης καί ἐμπνευστής τοῦ καθεστῶτος πού (ὑποτίθεται) πολέμησαν;
Ἀπορίες ὅμως ποὺ τὶς ἔχω πρωϊνιάτικα…
Φιλονόη.  
Οἱ φωτογραφίες μέσα ἀπὸ τὸ ταινιάκι.

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση με σύγκριση φωτογραφικού υλικού προπαγάνδας από την Φιλονόη. Ειδικά τώρα τον καιρό της παγκόσμιας εξαπάτησης.

Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα

5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 348,793 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

Twitter Updates
drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: