Φιλοπατρία

Λύσσα κακιά έχει πιάσει τους συστημικούς που θέλουν τους Έλληνες (και όχι μόνο) ραγιάδες

Posted on: 7 Νοέμβριος, 2012

Κύττα κόψιμο ὁ Ἑβραῖος γιὰ τὸ «καλό» μας!

Λοιπόν ὁ ῥαββίνος  Μορντεχάϊ Ι.Φριζῆς ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς πῇ! Πάρα πολλά!Πρωτίστως ὅμως, ἄν καὶ δὲν τὸν κόφτῃ, ἄν καὶ δὲν τὸν ἀφορᾷ, ἄν καὶ δὲν τοῦ πέφτει ΚΑΝΕΝΑΣ λογαριασμός, ἔξ αἴφνης καταπιάστηκε μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἤ δὲν θὰ ψηφίσουμε ἐμεῖς Χρυσὴ Αὐγή!Χμμμμ…

Ἐνδιαφέρουσα τοποθέτησις θὰ ἔλεγα!

Μάλλιστα μᾶς προειδοποιεῖ πὼς ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἑτοιμάζει ἕνα νέο ὀλοκαύτωμα κατὰ τῶν Ἑβραίων.

Ἔτσι λέει!

Ἀφῆστε δὲ ποὺ καταπιάνεται καὶ μὲ τὸν χριστιανισμό μας! Ποιός; Ὁ ῤαββίνος; Πλάκα κάνουμε; Μά οἱ χειρότερες διώξεις πού ἔχουν δεκτεῖ οἱ χριστιανοὶ προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἕβραίους. Ἀκόμη καὶ στὴν διάρκεια τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, οὐσιαστικῶς αὐτοὶ μεθόδευαν τὶς σφαγές. (Μονεμβασιᾶ, Κωνσταντινούπολις, Σμύρνη…)

Ἐὰν μάλλιστα ἀνατρέξουμε στὶς σφαγὲς τῆς Τριπολιτσᾶς, θὰ διαπιστώσουμε πὼς οἱ πολύπαθοι Ἕλληνες κυρίως τοὺς Ἑβραίους κυνήγησαν κι ἐκδιώξαν ἐκ τῆς Πελοποννήσου.

Ἀφῆστε δὲ τὶς φρικαλεότητες ποὺ διέπραξαν, εἶτε ὤς ἠθικοὶ αὐτουργοὶ εἶτε ὥς συνειδητοποιημένοι θῦτες.

Μᾶς μιλᾶ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον ποτὲ φυσικὰ δὲν τοὺς ἔκοψε! Ἀκόμη καὶ σήμερα γιὰ αὐτοὺς ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι δική τους καὶ κακῶς τὴν κρατᾶμε ἐμεῖς!Οἱ γενοκτονίες τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τοῦ Πόντου καταλογίζονται σὲ ἕναν Ντολμέ. Δῆλα δή; Μήπως Ἐβραῖο;

Κι ἐγώ, ξέρετε, τώρα τὸν πίστεψα!Κι ὄχι μόνον τὸν πίστεψα, ἀλλὰ μπαίνω καὶ σὲ σκέψεις…Ἐάν αὐτός, καθῶς καὶ οἱ συντοπῖτες του γενικότερα, κόπτονται τόσο κατά τῶν χρυσαυγιτῶν, κι ἐάν ἐμεῖς ὥς γνωστά χειραγωγούμενα ὄντα, ὑπό τῶν Σιωνιστῶν τοῦ πλανήτου, συμφωνοῦμε, τότε μήπως κάτι ἔχουμε δεῖ ἀνάποδα;

Μᾶς στόλισαν ἐκεῖ κι ἕναν ἀξιωματικό τους νεκρό, καὶ κάνουν παιχνίδι….

Πασχίζουν νὰ μᾶς ἀλλάξουν κάθε μορφῆς ἀντίληψιν γιὰ τὰ ὄσα μᾶς ἀφοροῦν καὶ νὰ ἀλλοιώσουν ἀκόμη καὶ τὴν μόλις ἀφυπνισμένη μας συνείδησιν καὶ διαίσθησιν.

Νά ἀσχοληθοῦμε περισσότερο ἤ νά μήν ἀσχοληθοῦμε;

Εἶναι πάρα πολλὰ αὐτὰ ποὺ λέει, καὶ ἰδίως μέσα ἀπὸ τὰ λεγόμενά του ἀναδεικνύεται τὸ μεγάλο του μένος κατὰ κάθε κινήσεως ἐθνικοῦ προσδιορισμοῦ μας.Δὲν τον ἐνοχλοῦν τὰ ξεπουλήματα τῆς ΝΔούλας, τοῦ μΠΑτΣΟΚ, τοῦ ΛΑΟΣ, τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΚΚΕ. Δὲν τὸν ἐνοχλεῖ οὔτε κἄν ὁ Καμμένος! Τόσο ἁπλᾶ!Τὸν ἐνοχλεῖ ἕνα κόμμα τοῦ 7%. Μήπως αὐτό ἀπό μόνον του εἶναι σημεῖον ἐλέγχου;

Λέει πάρα πολλά, καὶ καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸν ἀκούσουμε!Λέει μάλλιστα πάρα πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα δικαιοῦται νὰ πῇ, ἀποδεικνύοντας γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ πὼς τελικῶς αὐτὰ τὰ κόμματα ποὺ ὑπάρχουν ἀπλῶς εἶναι συνεταιράκια τους καὶ τοὺς κάνουν σκύβοντας ὅλα τὰ χατήρια.Ξέρετε κάτι; Μὲ πονηρεύει! Μὲ προβληματίζει! Μὲ κάνει νὰ θέλω νὰ πράξω ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.

Εἶναι ἀληθὴ αὐτὰ ποὺ λέει, σὲ ἔαν μεγάλο τους τμῆμα, ἀλλὰ μὲ προβληματίζει τὸ ποιὸς τὰ λέει!

Ἔχω ἄλλην γνώμη γιὰ πάρα πολλὰ θέματα, ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις ποὺ κυκλοφοροῦν γύρω μας.Νομίζω ὅμως πὼς θὰ συμφωνήσουμε ὅλοι μας σὲ κάτι!Στὸ γεγονὸς πὼς ὅλο αὐτὸ ποὺ ἀντιμετωπίζουμε δὲν εἶναι κάτι ἀληθές, ἀλλὰ κάτι τεχνητό, πλαστό, ποὺ τὸ ἐδημιούργησαν συμφέροντα ἀλλότρια καὶ ἐχθρικὰ πρὸς τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος.

Φιλονόη.
Υ.Γ.1. Εἰλικρινῶς, δὲν μπορῶ νὰ ἀντιληφθῶ πῶς ἔνα κόμμα τοῦ 7% δύναται νὰ δημιουργήσῃ ὁλοκαύτωμα κατὰ τῶν Ἑβραίων! Ἐπίσης ἀδυνατῶ νὰ δεκτῶ πὼς ἕνα κόμμα, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν διάσωσίν της, θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τοὺς Ἑβραίους, τὴν στιγὴ ποὺ ἔχει τόσα ἐθνικὰ θέματα νὰ τακτοποιήσῃ! Τέλος μὲ ἐνοχλεῖ πάρα πολὺ ἡ τοποθέτησίς του!  Γενικῶς μὲ ἐνοχλοῦν πάσῃς φύσεως τοποθετήσεις, πάσῃς φύσεως ἀλλογενῶν, ποὺ κόπτονται γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ἤ δὲν θὰ σωθοῦμε! Πολὺ μὲ ἐνοχλεῖ! Μὰ πάρα πολύ!
Υ.Γ.2. Κάποιος νὰ τοῦ πῇ πὼς αὐτοὶ ποὺ γνωρίζω ἐγώ, καὶ ψήφισαν Χρυσὴ Αὐγή, δὲν εἶναι φασίστες ἀλλὰ ἄνθρωποι βαθύτατα μορφωμένοι, ἐξαγριωμένοι καὶ γνῶστες τῶν ὅσων οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν διαπράξει κατὰ τοῦ Ἔθνους μας. 
Υ.Γ.3. Κρατῶ μίαν «πισινή»… Κι αὐτὸ μόνον γιὰ τὴν περίπτωσιν ποὺ ἐπαναλάμβάνουν τὰ παιχνίδια τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε»… ὅπως πάντα δῆλα δή! Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν, καὶ κρίνοντας  ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ Μιχαλολιάκου, ναί, θὰ ἀρχίσω νὰ ὑποψιάζομαι τὰ χειρότερα! Ἀκόμη καὶ τὸ ὅ,τι συνειδητῶς τὸν ἔβαλαν νὰ πῇ ὄσα εἶπε, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ ὠθήσουμε τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ σὲ μεγαλύτερα ποσοστά… Αὐτὸ τὸ τελευταῖο κρατῆστε το στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ σας! Ἴσως καὶ νὰ χρειαστῇ!

Τὸ παραπάνω κείμενον τὸ εἴχαμε γράψει ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν Μαρία. Ἀλλὰ «χάθηκε» μέσα στὴν μεταφορά. 

Πρώτη δημοσίευσις 9 Μαΐου 2012 

Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα

5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 348,793 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

Twitter Updates
drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: