Φιλοπατρία

Ταραχή που εξηγεί κάποιες εξελίξεις

Posted on: 7 Νοέμβριος, 2012

Πηγή Η τηλεόραση είναι ένα καλό μέσο για τους σιωνιστές για να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά στην θέση μας

Τα θρασιμια εκοψαν τα παντα……πιθανον για τον παρακατω λογο Γιωργη>Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και οι Εβραίοι

Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Μακεδονία» της 20ης Μαίου 1933 ο Αστυνόμος Νικόλαος Αργυριάδης γράφει: «Ο Ελληνικός στρατός προχωρεί. Ο Ταχσίν κλονίζεται, καταρρέει, συντρίβεται. Οι Εβραίοι ετρομοκρατήθησαν. Μόνον ο Αυστριακός ναύαρχος θα μπορούσε να διώξη τους Γκιαούρηδες. Η Ανωτάτη Ισραηλιτική Κοινοτική Επιτροπεία συνελθούσα υπό την προεδρίαν του αρχιρραβίνου Μάϊρ, απεφάσισε να επιδώση ψήφισμα προς τον Αυστριακόν ναύαρχον δια του οποίου παρεκαλείτο ούτος όπως εισηγηθή εις την Σεβαστήν Κυβέρνησίν του και διαταχθεί ο ελληνικός στρατός ίνα μη εισέλθη ένοπλος εις την πόλιν! Ο Αυστριακός ναύαρχος ανέγνωσε μειδιών το γελοίον τούτο ψήφισμα και διαβεβαίωσε την επιτροπήν των χαχάμηδων ότι οι Έλληνες δεν έχουν ανάγκην συστάσεων και κηδεμονίας. Οι Εβραίοι όμως επέμενον ότι ο Ελληνικός στρατός θα τους …έσφαζεν όλους και ότι ήτο επιβεβλημένη η αποστολή του ψηφίσματος τούτου προς την Αυστριακήν κυβέρνησιν! Πράγματι αι μωρίαι της Ισραηλιτικής Κοινότητος ετηλεγραφήθησαν μέχρι Βιέννης, η Βιέννη ετηλεγράφησεν εις τας Αθήνας και ο τότε υπουργός των Στρατιωτικών Ε. Βενιζέλος κατέστησεν ενήμερον των φόβων των Εβραίων τον κατ’ εκείνην την στιγμήν διά της οδού 26ης Οκτωβρίου εισερχόμενον εις την πόλιν διάδοχον. Η κυανόλευκος υψώθη εις τον Λευκόν Πύργον και η θλίψις εζωγραφίσθη εις τα πρόσωπα των Εβραίων οι οποίοι προσεπάθουν να παρεμβάλλουν μύρια προσκόμματα εις το έργον της νέας διοικήσεως διαβάλλοντες και συκοφατούντες το έθνος μας. Μετά δύο ολοκλήρους εβδομάδας συνελαμβάνετο σπείρα Εβραίων μυστικώς συνεδριάζουσα, η οποία διαθέτουσα τεραστίαν και πρωτοφανή οργάνωσιν, έργον είχε την δημιουργίαν πανικών και την συκοφάντησιν των Ελλήνων…».

Γράφει επίσης το ιστορικό στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος Ν. Γιαννιός: «Ιδρυταί του ΚΚΕ, τόσον εις τας Αθήνας, όσον και εις την Θεσσαλονίκην, ήσαν Ισραηλίται ή κρυπτοεβραίοι Έλληνες, το δε κίνημά των, παρ’ όλα τα σοσιαλιστικά φαινόμενα ή προσχήματα, ήτο εβραϊκόν εθνικιστικόν… Δυστυχώς τα σοσιαλιστικά μας επιχειρήματα δεν εισακούσθησαν εφ’ όσον η εβραϊκή ηγεσία είχε τους ιδικούς της ανθελληνικούς σκοπούς, οι δε γύρω αυτής Ελληνες προλετάριοι ήσαν αγράμματοι και αφελείς. Προσήλθαμε, εν τούτοις, ως μειοψηφία εις το πρώτον Σοσιαλιστικόν Συνέδριον (1918), ηγωνίσθημεν και πάλιν, αλλ’ απωχωρήσαμεν εν τέλει δια να μη γίνωμεν όργανα της κομμουνιζούσης εβραϊκής πλειοψηφίας»

(«Τα παρασκήνια του ΚΚΕ» – Ελευθέριου Σταυρίδη – «Ελεύθερη Σκέψις», σελ. 13).<

Αυτά τα ολίγα με τους ΜΗ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ χαχαμικους!

Πηγή

Οι Εβραίοι των Βαλκανίων και της Θεσσαλονίκης που την ονόμασαν Σαλανίκ εμφανίζονται στο προσκήνιο μετά το 1492. Έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση της Ισπανίας υπό την Ισαβέλλα την Καθολική (μέχρι τότε οι Ισπανοί πολεμούσαν τους Άραβες των οποίων σύμμαχοι και συντοπίτες ήταν οι Σεφαρδίτες Εβραίοι). Αυτή, ύστερα από σοβαρά παράπονα των Ισπανών για τα εβραϊκά κοννέ που έφερναν μόνο Εβραίους σε θέσεις εξουσίας υποχρέωσε τους Εβραίους είτε να ασπαστούν τον Καθολικισμό ή να φύγουν από την επικράτεια.
Στην συνέχεια όσοι δεν ασπάστηκαν την κρατούσα θρησκεία υποχρεώθηκαν να φύγουν και συνεννοήθηκαν με τα αδέλφια τους τους Τούρκους να έρθουν στα κατεχόμενα Βαλκάνια. Όσοι έμειναν στην Ισπανία προσηλυτίστηκαν αλλά συχνά ψευδώς. Ακριβώς για το λόγο αυτό εμφανίστηκε η Ιερά Εξέταση αρκετά αργότερα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πιστοί εφάρμοζαν την ορθή πίστη και δεν ήσαν μεταμφιεσμένοι σε πρόβατα λύκοι. Οι ψευδοπροσήλυτοι είναι γνωστοί με το όνομα Μαράνος (κν. γουρούνια) και το αντίστοιχό τους στην Ισλαμική Τουρκία είναι Ντονμέ.
Ως γνωστόν την επανάσταση των Νεότουρκων την έκαναν ντονμέδες με την υποστήριξη των Εβραιομασόνων της Θεσσαλονίκης και ο ίδιος ο Κεμάλ ήταν ντονμές. Και ήταν φυσικό να φοβούνται οι «Έλληνες» Εβραίοι της Σαλανίκ για την είσοδο του Ελληνικού στρατού στην πόλη. Έκριναν εξ ιδίων τα αλλότρια. Υπήρχε κίνδυνος αντιποίνων (όπως συστηματικά κάνουν οι ίδιοι σε κάθε περίσταση για πραγματικούς αλλά και φανταστικούς εχθρούς. «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» κλπ. γράφει το βιβλίο) για τις πολλές «αγαθοεργίες» που είχαν κάνει στους υπόδουλους Έλληνες για μερικούς αιώνες.

Σήμερα λοιπόν εξακολουθούν την ίδια πολιτική της χρήσης του εξωτερικού παράγοντα για ανάμιξη στα εσωτερικά της χώρας με το πρόσχημα του αντισημιτισμού. Δηλαδή οι Έλληνες δεν έχουν το δικαίωμα να διαλέξουν την κυβέρνηση που θέλουν αν αυτή δεν αρέσει στους Εβραίους. Ακολουθώντας σύνδεσμο επίσκεψης σε προηγούμενη ανάρτηση έπεσα σε κείμενο το οποίο δεν φαίνεται να έχει δημοσιοποιηθεί στα Ελληνικά. Προκύπτει ότι η βούληση του Ελληνικού λαού ενοχλεί την καθεστηκυία τάξη και φυσικά τους Εβραίους. Εννοείται πως οι Εβραίοι δεν επιτρέπουν την παραμικρή ανάμιξη στα εσωτερικά του κράτους τους (Ισραήλ) σε κανένα και φυσικά είμαι ο τελευταίος που θα τους ψέξει γι’ αυτό. Αυτό φυσικά δεν επιτρέπεται για τους Έλληνες.

Ελλάδα – Η Εβραϊκή κοινότητα σε αναζήτηση υποστήριξης για την καταπολέμηση των νεο-Ναζί

Διαμαρτυρόμαστε, προσπαθούμε σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αντισημιτισμός, αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό.

Για το Δαυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου των Εβραϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, η κινητοποίηση θα πρέπει να είναι – επίσης -και πέρα από τα σύνορα.

Το νέο-ναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή συγκέντρωσε την περασμένη άνοιξη το 6,9% των ψήφων, το οποίο του επέτρεψε να πάρει 18 έδρες σε ένα κοινοβούλιο από 300 μέλη.

Αλλά το χειρότερο έπεται, αν πιστέψουμε μια έρευνα που διεξήχθη στα τέλη Οκτωβρίου, η οποία δείχνει ότι σε περίπτωση εκλογών σήμερα, το 14% των ψήφων θα ριχνόντουσαν στο όνομά της, το οποίο θα την καθιστούσε στο τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα.

Ο συντελεστής των θετικών γνωμών προς αυτή, ανέβηκε από το 12% το Μάιο στο 22% τον Σεπτέμβριο.

Ακόμη και αν η μετεωρική πολιτική άνοδος της Χρυσής Αυγής επωφελήθηκε από πέντε έτη οικονομικής ύφεσης, μιας μαζικής ανεργίας και ό, τι οι υποστηρικτές της θεωρούν διεθνή ταπείνωση της Ελλάδας και η προδοσία της από τους Έλληνες πολιτικούς, η αντισημιτική ρητορική της Χρυσής Αυγής είναι πανταχού παρούσα στην ομιλία της: διαβάζοντας ένα απόσπασμα από την αντισημιτική πλαστογραφία «Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», στο Κυνοβούλιο από ένα μέλος του κόμματος, μπροστά από ένα ακροατήριο βουλευτών σιωπηλό και αδιάφορο, είναι ένα εντυπωσιακό παράλληλο με την άνοδο του Χίτλερ στη Γερμανία της Βαϊμάρης μαστίζομενη από παρόμοιους παράγοντες: την οικονομική καταστροφή και την ταπείνωση της Συνθήκης των Βερσαλλιών.

Για τα υπόλοιπα, τα πάντα είναι εκεί: η σημαία με τη σβάστικα, οι επιθέσεις κατά των μεταναστών από συμμορίες μελανοχιτώνων κακοποιών, ιδεολογία που υποστηρίζει την ανωτερότητα της ελληνικής «φυλής», άρνηση της ύπαρξης των θαλάμων αερίων και του Ολοκαυτώματος, Ναζιστικός χαιρετισμός, διατριβές εναντίον του Ισραήλ το κράτος «τρομοκράτη και σιωνιστή» …

Για τους 5000 Εβραίους μιας κοινότητας που έχει δει τα τρία τέταρτα των μελών να χάνονται στο Ολοκαύτωμα, ο αντίκτυπος είναι τεράστιος.

Όσοι επέζησαν, συχνά χάρις στο θάρρος, ανώνυμων Ελλήνων δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν να ξαναδούν στη διάρκεια της ζωής τους, ένα ελληνικό νεο-ναζιστικό κόμμα να υποστηρίζεται από τους Έλληνες.

Οι ηγέτες της Κοινότητας είναι επί ποδός πόλεμου και ψάχνουν με κάθε τρόπο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τους εγγενείς κινδύνους της ανόδου του νεο-ναζιστικού κόμματος.

Για τον διευθυντή του Εβραϊκού Μουσείου στην Ελλάδα, Ζανέτ Μπατιννού, ο πρώτος μοχλός δράσης περνά μέσω της εκπαίδευσης της νεολαίας.

«Πρέπει να τους διδάξουμε να σκέφτονται για τον εαυτό τους», συνιστά.

Τα προγράμματα του Μουσείου, απευθυνόμενα τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές, έχουν σκοπό να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν την κληρονομιά και την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα, πριν και μετά το Ολοκαύτωμα.

Μια περιοδεύουσα έκθεση ανεβασμένη σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, επέτρεψε την αποστολή 24 Ελλήνων καθηγητών στη Διεθνή Σχολή Σπουδών του Ολοκαυτώματος στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem και στο μουσείο της Ιερουσαλήμ.

Ο Δαυίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου των Εβραϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, δίνει έμφαση στο διάλογο με την κυβέρνηση και τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα για να τους ενθαρρύνει να λάβουν μια πιο σκληρή στάση έναντι της προπαγάνδας και των δράσεων της Χρυσής Αυγής.

Όμως, λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους της εβραϊκής κοινότητας της χώρας, οι ηγέτες της γνωρίζουν ότι δεν μπορουν να αγωνιστούν μόνοι τους.

Μετά από μια πρώτη κίνηση από πολλούς Έλληνες και εξέχοντες πολιτικούς να ελαχιστοποιηθεί η αύξηση της άκρας δεξιάς – θεωρώντας ότι είναι μια αντανακλαστική αντίδραση στην οικονομική κρίση της χώρας χωρίς πραγματική ταύτιση με τη φασιστική ιδεολογία- πρώτα θετικά σημάδια φαίνεται να αναδύονται.

Ο Χάγκεν Φλάϊσερ, καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αυστριακής καταγωγής εμπειρογνωμόνων σχετικά με το Ολοκαύτωμα και τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, αλλά χωρίς να είναι ο ίδιος Εβραίος, οργάνωσε μια δημόσια εκδήλωση για την αντίσταση στην άνοδο της Χρυσής Αυγής.

Ενθαρρύνει επιζώντες του Ολοκαυτώματος για να πουν την ιστορία τους και προτρέπει εφημερίδες, πανεπιστήμια και τους πολιτικούς να «ανακατευτούν».

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας τριών μελών του κόμματος που κατηγορούνται για επίθεση εναντίον μεταναστών.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας της αστυνομίας για την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας.

Το πιο σημαντικό, η δήλωση του επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδα, του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου II: «Η Εκκλησία αγαπά όλους τους ανθρώπους, είπε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μαύροι, άσπροι ή μη-Χριστιανοί.»

Ο Δαυίδ Σαλτιέλ βλέπει μια αχτίδα ελπίδας: «Αν ενωθούμε όλοι να βάλουμε τα πράγματα με το σωστό τρόπο, μπορεί να κάνει τη διαφορά», προεξοφλεί.

«Τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε, επιμένει η Ζανέτ Μπαττινού. Αρκετές μικρές πηγές δεν μπορεί παρά να σηκώσουν ένα μεγάλο παλιρροιακό κύμα στο σκοτεινό ωκεανό του ρατσισμού και του αντισημιτισμού.»

Να τους διδάξουμε να σκέφτονται για τον εαυτό τους και να τους στείλουμε και τον λογαριασμό.

1 Response to "Ταραχή που εξηγεί κάποιες εξελίξεις"

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα

5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 348,793 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

Twitter Updates
drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: