Φιλοπατρία

Posts Tagged ‘πόθεν έσχες

 

Ο Αθανασίου κατάργησε τη διάταξη για τον παράνομο πλουτισμό των πολιτικών! [έγγραφα]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Της Μαντρόνας Κατσαλή

Με διάταξη που έφερε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, απαλλάσσονται…

όσοι βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι, εκδότες κ.λ.π. έχουν κατηγορηθεί για παράνομο πλουτισμό, με βάση το νόμο για το πόθεν έσχες!

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αποκαλύπτει σήμερα το directnews.gr, σημειώθηκε κατά την ψήφιση του περίφημου νόμου 4524/2014 που έχει τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 7 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 82 του νόμου, με επικεφαλίδα «ΙΕ20: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και στο εδάφιο 10 περιέχονται οι εξής εννέα λέξεις «Τα άρθρα 4 και 5 του ν.3213/2003 (Α΄ 309) καταργούνται»!!!

Τι προέβλεπε όμως το άρθρο 4 το ν.3213\2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.3849/2010 και επιγράφεται «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», δηλαδή το πόθεν έσχες;

Το άρθρο 4 όριζε σαφώς και κατηγορηματικώς ότι:

«1. Υπόχρεος σε δήλωση, ο οποίος επωφελούμενος από την ιδιότητά του αποκτά ή προσπορίζει σε τρίτον αθέμιτο περιουσιακό όφελος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ:

  (α) αν το αποκτηθέν ή προσπορισθέν αθέμιτο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, ή

  (β) αν ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή είναι υπότροπος.

3. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται και οι τρίτοι που πορίζονται το αθέμιτο όφελος που προκύπτει από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 εν γνώσει της τέλεσης αυτών από τον υπόχρεο σε δήλωση.

4. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται, εφόσον η πράξη του υπόχρεου σε δήλωση ή του τρίτου δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».

Με άλλα λόγια, οι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες για τους οποίους προέκυπτε ότι αύξησαν με αθέμιτα μέσα την κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, χωρίς όμως να μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινικά το αδίκημα της δωροληψίας, τιμωρούνταν με βάση αυτή την παραπάνω διάταξη.

Θα πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί, ότι το αναθεωρημένο άρθρο 4 που κατάργησε ο κ. Αθανασίου, ψηφίστηκε και συμπεριλήφθηκε στο νόμο για το πόθεν έσχες, μόλις τον Απρίλιο του 2010.

Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδη αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και αντίστοιχα στην τιμώρηση συναφών συμπεριφορών εμπλεκομένων κρατικών λειτουργών στοχεύουν βέβαια πολλές από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν αυτές του 12ου κεφαλαίου του ΠΚ, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν.1608/50. Ωστόσο, λείπει από τον Ποινικό Κώδικα μια διάταξη που να καλύπτει σφαιρικά το φαινόμενο του αθέμιτου πλουτισμού κρατικών λειτουργών, μέσω πρακτικών που συνιστούν κατάχρηση της ιδιότητάς τους.

Οι σχετικές καταχρηστικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνδέονται αναγκαστικά με μία (ορατή ή ευχερώς αποδείξιμη) περιουσιακή βλάβη της δημόσιας περιουσίας ή της περιουσίας τρίτου, μπορεί να συνίστανται κατά περίπτωση όχι μόνο σε μια αντικανονική άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στον κρατικό λειτουργό, αλλά και σε μια αθέμιτη εκμετάλλευση των πραγματικών δυνατοτήτων που διανοίγονται σ’ αυτόν λόγω της θέσης του για παρεμβάσεις και χειραγωγήσεις διαδικασιών ακόμη και σε τομείς που δεν ανήκουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του. Όσο πιο νευραλγική είναι η θέση του κρατικού λειτουργού τόσο περισσότερες είναι μάλιστα οι παραπάνω πραγματικές δυνατότητες.

Στην αντιμετώπιση κυρίως τέτοιων περιπτώσεων αποβλέπει ήδη η διάταξη του άρθρου 4 του ν.3213/2003. Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η αναδιατύπωση της εν λόγω διάταξης και η αναμόρφωση των απειλουμένων πλαισίων ποινής, με εισαγωγή και διακεκριμένων παραλλαγών σε βαθμό κακουργήματος όταν συντρέχουν ορισμένες επιβαρυντικές περιστάσεις. Η διαμόρφωση των επιβαρυντικών αυτών περιπτώσεων είναι απολύτως επιβεβλημένη για την αποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία προσβάλλεται όταν τιμωρείται με κάθειρξη ο πολίτης που τελεί μια απλή κλοπή ή απάτη με αντικείμενο μεγαλύτερο των 73.000 ευρώ, παραμένει όμως πλημμέλημα ο αθέμιτος πλουτισμός, κατά το ίδιο ποσό, εκείνου που υποχρεούται σε δήλωση «πόθεν έσχες»».

Περιμένουμε απαντήσεις

Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μετά την αποκάλυψη του directnews.gr και πρέπει να απαντηθούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου είναι εύλογα:

α) Γνωρίζει ποιοι και πόσοι κρατικοί λειτουργοί εμπλέκονταν σε ποινικές διαδικασίες με βάση αυτό το άρθρο και επομένως η κατάργηση του οδήγησε στην απαλλαγή τους;

β) Έχει σχέση η κατάργηση, μέσα σε μια νύχτα, του άρθρου 4 του ν.3213/2003 με τη δικογραφία για διαφθορά την οποία έχει σχηματίσει η Δικαιοσύνη σε βάρος βουλευτή και πρώην υπουργού Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Μιχελάκη; Ο εισαγγελέας Χαρ. Λακαφώσης στη διαβιβαστική αναφορά του επικαλείται εναντίον του κ. Μιχελάκη και το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο ν.4524 που κατάργησε το εν λόγω άρθρο, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 7 Απριλίου 2014; Δηλαδή, την ίδια ακριβώς ημέρα που – μετά από καθυστέρηση 4 μηνών όπως αποκάλυψε το περιοδικό HOT DOC – αποστείλατε στη Βουλή τη δικογραφία για τον κ. Μιχελάκη;

Αναμένοντας τις απαντήσεις του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, εκ περισσού σημειώνουμε ότι στο ν.4524/2014 είχε… εμφιλοχωρήσει και η περιβόητη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης (τροποποίηση άρθρου 263α περ.δ΄ παρ1) με την οποία παραγράφηκαν τα αδικήματα καταχραστών του δημοσίου χρήματος.

Μετά τη δημόσια κατακραυγή αναγκάστηκε να την καταργήσει ισχυριζόμενος πως «εκ παραδρομής» είχε συμπεριληφθεί στο νόμο. Ωστόσο, επώνυμοι κατηγορούμενοι κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούν από τα κακουργήματα διαφθοράς για τα οποία διώκονταν.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά ο κ. Αθανασίου να δώσει πιο πειστικές εξηγήσεις… 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

athanasiou2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Οι εννέα λέξεις του κ. Αθανασίου που κατάργησαν το άρθρο 4

 

athanasiou1

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 21-7-2014 από directNEWS.gr

Ισοδύναμα μέτρα 2 τουλάχιστον δις

Πόθεν Έσχες στα εμβάσματα αλλοδαπών

-Σε όλα τα εμβάσματα των αλλοδαπών να παρακρατείται 20% (όπως αποφάσισε ο νοσηρός νους- και λόγω σχήματος-υπουργός της προηγουμένης κυβερνήσεως για τους ελευθέρους επαγγελματίες) και εφόσον τα εισοδήματά τους δικαιολογούνται, δηλαδή δεν είναι μαύρα, να τους επιστρέφονται αφού παρακρατηθεί ο αντίστοιχος φόρος.
Να έχουν και οι αλλοδαποί τεκμήρια διαβιώσεως όπως έχουν οι Έλληνες. Από τα 12 δις, που φεύγουν από την χώρα μας ετησίως, το 20% , δηλ 2-2,4 δις θα είναι πρόσθετα έσοδα για το κράτος.
Κατ αυτόν τον τρόπο θα ανέβει το κόστος εργασίας αλλοδαπών κατα 20% και θα βρίσκουν δουλειά οι Έλληνες, θα ασφαλίζονται όσοι αλλοδαποί δουλεύουν, και θα έχουμε και κέρδος στην λαθρομετανάστευση αφού δεν θα μπορούν εύκολα να δουλέψουν χωρίς ασφάλεια. Επίσης έτσι θα μάθουμε από τις τράπεζες από πού κρατά η σκούφια του καθενός από τους αλλοδαπούς.

-Ένας διευθυντής Δημοτικού Σχολείου μου είπε ότι οι γύφτοι (συγνώμη οι ρομά-νόγυφτοι), γράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο μόνο και μόνο για να πάρουν το επίδομα από το κράτος. Έτσι φοιτούν για ένα μήνα, παίρνουν το χαρτί «διαρκούς φοιτήσεως» για ένα μήνα και κατόπιν αφού πάρουν το επίδομα εξαφανίζονται. Γιατί δεν κόβουν αυτά τα επιδόματα, και εφόσον επιμένουν τόσο πολύ να τα δίνουν γιατί δεν τα δίνουν αφού τελειώσει η χρονιά και αφού επιτύχουν;

Μιχάλης Γκανάς

Συμπληρώνω: όχι 20 αλλά 40%. Αναγκαστικά θα στερέψει το ποτάμι εξαγωγής συναλλάγματος και θα αρχίσει το κόλπο με τα βαποράκια. Κια φυσικά όσοι εισπράτουν παράνομα βοηθήματα δουλεύοντας μαύρα (ναι, Αλβανούς σκέφτομαι) κανονικές κατασχέσεις και απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – ΒΟΜΒΑ: O νόμος 3213 περί «πόθεν έσχες» απαγορεύει από το 2003 στους βουλευτές να «παίζουν» στο χρηματιστήριο!!!

Κι αυτοί δημοσιοποιούν τις μετοχές τους!!!

O ισχύον νόμος του «πόθεν έσχες» είναι ο 3213/2003, ο οποίος ορίζει ρητά περιορισμούς διενέργειας χρηματηστηριακών συναλλαγών στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου … όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους. 

Ακόμη και η τροποποίησή του, με το νόμο 4065 που ψηφίστηκε στις 09-04-2012 (ΦΕΚ 77 Α’) αλλά και ειδικότερα στο άρθρο 7 του ν. 3213/2003, περί περιορισμών διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών, στην παρ. 1, αναφέρει ότι :

«Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν.2843/2000(φεκ 219Α’) επεκτείνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου …όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους».

Πώς λοιπόν υπουργοί και βο(υ)λευτές αναρτούν στο διαδίκτυο, σελίδες με κατοχή μετοχών στο Ελληνικό χρηματιστήριο, όταν αυτό απαγορεύεται ρητά από τον νόμο;;;

Πώς είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται ο νόμος περί του «πόθεν έσχες» (Ν.3213/2003 άρθρο 7 παρ. 1 και 2, Ν. 4065/2012, Ν. 2843/2000 άρθρο 32 παρ. 1 και 2, κτλ), στους πολιτικούς (υπουργούς, βουλευτές, κτλ.) οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν στην κατοχή τους μετοχές του Ελληνικού χρηματιστηρίου, πραγματοποιώντας χρηματιστηριακές συναλλαγές και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, ή όταν συμμετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) ;;; 

Γιατί ο πρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δεν ενημέρωσε ως είχε υποχρέωση κατά νόμο, τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου της βουλής ;;;

Και εάν το έπραξε, γιατί έως σήμερα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος ;;;

Πώς, όταν ο ισχύον νόμος είναι απολύτως σαφής σε αυτό, ότι δηλ. η συμμετοχή βουλευτών, ευρωβουλευτών, κτλ., σε εξωχώρια εταιρεία (OFF SHORE) και η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς επίσης με επιβολή χρηματικής ποινής ανάλογης του αδικήματος, δεν κινείται από την αντίστοιχη επιτροπή της βουλής, εδώ και αρκετά χρόνια η διαδικασία την οποίαν επιβάλλει ο νόμος ;;;

Στην τροποποίηση του ν. 3213/2003, περιλαμβάνονται προσθήκες οι οποίες ενισχύουν και διευρύνουν, τον ελεγκτικό ρόλο και αποστολή της επιτροπής ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το έτος 1974 έως και το 2012. 

Το ιστορικό της τροποποίησης του αρχικού νόμου είναι τρικυμιώδες, και βέβαια «κρίσιμο σημείο», αποτελούσε η «αναδρομικότητα των ελέγχων των πολιτικών».

Στην πρόταση νόμου η οποία ήταν «δικομματικής» στήριξης,εισηγητές ήταν ο κ. Παπουτσής από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τζαβάρας από την ΝΔ, και στην οποία, κατά τη συζήτηση στην βουλή των Ελλήνων, ενσωματώθηκαν και άλλες πολλές βελτιωτικές προτάσεις, προεβλέπετο δε, μεταξύ άλλων:

-Ο αναδρομικός επανέλεγχος των πολιτικών από το 1974 μέχρι 2010.

-Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, όχι μόνο των πολιτικών αλλά και όλων των υπόχρεων σε δήλωση «πόθεν έσχες».

-Κατάσχεση υπέρ του δημοσίου οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου έχει παραλειφθεί να δηλωθεί, αν μέσα σε τρεις μήνες δεν έχει αποδειχθεί ότι νομίμως έχει αποκτηθεί.

Επακολούθησαν διθυραμβικές δηλώσεις και «ύμνοι» της ακεραιότητας των βο(υ)λευτών μας, κάποιες εκ των οποίων παραθέτω παρακάτω : 

«Η θετική αντιμετώπιση αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας από όλες τις πτέρυγες της Βουλής δίνει στον ελληνικό λαό ένα καλό δείγμα γραφής του πολιτικού κόσμου. Στέλνει το μήνυμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών δεν έχει καμία σχέση με ορισμένους, που είναι και η εξαίρεση του κανόνα, οι οποίοι μπαίνουν στη πολιτική για άλλους λόγους και όχι για αυτούς που τους εκλέγει ο ελληνικός λαός» Απόστολος Κακλαμάνης, πρώην πρόεδρος της Βουλής

«Η πρόταση αυτή δείχνει τον δρόμο της εθνικής συνεννόησης στα μεγάλα ζητήματα της χώρας» Μάξιμος Χαρακόπουλος, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ .

«Με τον πιο ορθό τρόπο αυτή η πρόταση δημιουργεί τις θεσμικές προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό και εκτενή έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης όλων όσων εμπλέκονται στον δημόσιο βίο», Κωνσταντίνος Τζαβάρας, εισηγητής της ΝΔ.

Ο αρχηγός της ΝΔ, κ. Α.Σαμαράς δηλώνει: «Το πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών θα ελέγχεται συνταγματικά από ειδικό σώμα».

Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης υπέβαλαν οι 300 εν ενεργεία βουλευτές, οι 22 ευρωβουλευτές, 189 τέως βουλευτές, οκτώ εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, 13 τέως ευρωβουλευτές, 27 υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων και 13 τέως υπεύθυνοι οικονομικών των κομμάτων.

Η δήλωση της επιτροπής ελέγχου είναι περισσότερο «ακριβής» περί των καταθέσεων Ελλήνων πολιτικών στην Ελβετία “Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Επιτροπής Ελέγχου «πόθεν έσχες» της Βουλής. 

Κανένας πολιτικός δεν εμφανίζεται να έχει καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα, και δεν φαίνεται να υπάρχουν “μεγάλα” ποσά κατατεθειμένα σε ξένες τράπεζες” λέει η ανακοίνωσή του προέδρου της επιτροπής ελέγχου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Βαγγέλης Αργύρης δήλωσε ότι «αν βρεθεί κάποιος να έχει έστω και 100 ευρώ σε ελβετική τράπεζα και δεν το έχει δηλώσει, έχει παρανομήσει».

Δεν ακούσαμε τίποτα όμως για τούς “παίκτες” ή αλλιώς “επενδυτές” στο ΧΑΑ, βουλευτές ή υπουργούς ή άλλους τούς οποίους περιλαμβάνει η απαγόρευση του νόμου περί του “πόθεν έσχες” του Ελληνικού κοινοβουλίου. 

Για αυτούς «άκρα του τάφου σιωπή».

ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ : 

Γιατί μέχρι σήμερα ο νόμος του κράτους, δεν εφαρμόζεται ;;;

Ακούσαν οι Έλληνες πολίτες τίποτα, έκτοτε, τουλάχιστον περί του «πόθεν», πέραν όσων λέγονται για το … «έσχες» ;;;

Και αν ναι, γιατί δεν δημοσιοποιούνται εάν δικαιολογούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου του «πόθεν» ώς έχουν υποχρέωση εκ του νόμου ;;;

Πώς Έλληνες βο(υ)λευτές και υπουργοί δηλώνουν κάτοχοι μετοχών του ΧΑΑ και δεν κινείται η διαδικασία του νόμου ;;;

Γιατί ουδείς δεν ασχολείται με αυτό το οποίο θεωρούν «αυτονόητο» οι Εθνοπατέρες του δικομματισμού, την οικονομική εξασφάλισή τους, χρησιμοποιώντας εμμέσως τον θεσμικό τους ρόλο ως «μέσον πλουτισμού» ;;;

Τελικά πού εφαρμόζεται ο νόμος και το Σύνταγμα, στους πολίτες κατωτέρας κοινωνικής τάξης, τούς πληβείους Έλληνες εργαζόμενους πολίτες ;;;

Που είναι η ισονομία, την οποίαν σήμερα προεκλογικά οι Εθνοπατέρες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ανέσυραν από το λεκτικό τους «οπλοστάσιο» και επικαλούνται ;;;

Αιδώς αχρείοι !!!

Λάζαρος Ελευθεριάδης 


  • In: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Και η φαρσοκωμωδία συνεχίζεται.

[…Στον εισαγγελέα ο πρώην βουλευτής Σπήλιος Λιβανός

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στον Εισαγγελέα Εφετών την υπόθεση του πρώην βουλευτή της ΝΔ κ. Σπήλιου Λιβανού ο οποίος παρέλειψε να δηλώσει στο πόθεν έσχες του το ποσό των 980.000 ευρώ. Αναλυτικά, ο βουλευτής δήλωσε το ποσό στην δήλωση του 2008, δεν το δήλωσε το 2009 και το ποσό επανεμφανίστηκε στην δήλωση του 2010. Όπως έχει ήδη δηλώσει ο πρώην βουλευτής σε επιστολή προς την Επιτροπή δεν δήλωσε το ποσό «από αμέλεια»….]  Πηγή

Προσπαθώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν βολικά είχα ξεχάσει να δηλώσω όχι 900.000 αλλά 20.000 από το εισόδημά μου. Η εφορία θα με έσκιζε. Εγώ όμως δεν είμαι εθνοπατέρας και αυτό είναι το θέμα.

Το σύνταγμα που έχει σκαρφιστεί ο Βενιζέλος έχει προβλέψει τα πάντα. Σαν κάτι νόμους που έφτιαξε και τα κακουργήματα ημετέρων μετετράπησαν σε πλημμελήματα ή απλά παραγράφηκαν. Τους τύπους αυτούς που μας έφτασαν μέχρι εδώ δεν μπορεί προς το παρόν να τους ακουμπήσει κανείς. Είναι οι «ανέγγιχτοι».

Όταν χοντρύνει το πράγμα ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να στραφεί στην Βουλή και τότε είναι τόσο δύσκολο να συγκεντρωθούν τα προαπαιτούμενα για την τιμωρία του επίορκου που συνήθως το αδίκημα παραγράφεται ή το σινάφι δεν συναινεί. Συναδελφική αλληλεγγύη αλλά και ένστικτο της αυτοσυντήρησης.

Εδώ φαίνεται και ο βρώμικος ρόλος της αριστεράς που ξέρει να κάνει μόνο καταγγελίες πέτσινες αλλά καμία ουσιαστική ενέργεια προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι που σε αυτές τις περιπτώσεις, μιλά το «δημοκρατικό» τους προφίλ.

Το γεγονός είναι όμως ότι οι εθνοπατέρες ξέρουν ότι δεν θα τους ακουμπήσει κανείς, ούτε φυσικά το πόπολο. Βολικά λοιπόν ξεχνάνε τα αυτονόητα σε βαθμό προκλητικό. Και κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να τους ψηφίζουν.

Ο τραγέλαφος που επικρατεί αυτές τις μέρες σχετικά με τον/την βουλευτή που φέρεται – είδατε πόσο προσεκτική είμαι; – να μετέφερε ένα εκ ευρώ στην Ελβετία εν μέσω δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας, προκαλεί τουλάχιστον αηδία – και οπωσδήποτε θυμηδία. 

Ο Παπαϊωάννου δεν μπορεί να πει το όνομα, ο Διώτης διατάσσει κατεπείγουσα (παρακαλώ) έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μεταφερθέν στην ελβετική ασφάλεια ποσόν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του εν λόγω ζάπλουτου εκπροσώπου της χρεοκοπημένης Ελλάδας – στην χρεοκοπία της οποίας έλαβε χωρίς αμφιβολία και ο ίδιος μέρος – ο πρόεδρός της Βουλής ζητεί… ενημέρωση, η Βουλή περιμένει από το υπουργείο των Οικονομικών στοιχεία για τα εμβάσματα του 2011, βουλευτές διαμαρτύρονται διότι, όπως λένε, με αυτόν τον τρόπο στοχοποιείται όλο το πολιτικό σύστημα (να ήταν μόνο γι’ αυτό!) και όσοι διαθέτουν ανάλογα ποσά πετάγονται κάθε τόσο, φωνάζοντας «δεν είμαι εγώ!»! 

Ως γνωστόν, τον περασμένο Νοέμβριο, το πολιτικό σύστημα έπεσε για άλλη μια φορά από τα σύννεφα με αφορμή τις καταγγελίες του Ελληνοελβετού βουλευτή Ιωσήφ Ζησιάδη σχετικά με καταθέσεις Ελλήνων βουλευτών σε ελβετικές τράπεζες. 

Θυμόμαστε όλοι τι σάλος ξεσηκώθηκε τότε. Ο κ. Βενιζέλος μάλιστα μας είχε διαβεβαιώσει ότι «στο πλαίσιο των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες». 

Διαβεβαίωσε μάλιστα πως εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, αυτά θα διαβιβάζονταν στη Βουλή. 

Όσο για τον Ζησιάδη, που δεν έκανε τίποτε άλλο από το να μεταφέρει συζήτηση στην ελβετική Βουλή, στο πλαίσιο εκπομπής του Π. Τσίμα στο «Μέγκα», βρήκε τον μπελά του! 

Ο κ. Βαγγέλης Αργύρης, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, τον κάλεσε σε αυστηρό ύφος να παρουσιάσει ενώπιον της ελληνικής Βουλής και… εντός 15νθημέρου, όσα στοιχεία διαθέτει περί αδήλωτων καταθέσεων Ελλήνων βουλευτών στην Ελβετία. 

Δεν υπήρχαν καταθέσεις στην Ελβετία… 
Στις 20 Δεκεμβρίου, δημοσιοποιήθηκαν εν χορδαίς και οργάνοις τα Πόθεν Έσχες (λέμε τώρα) για τη χρήση 2009 (οικονομικό έτος 2010) και ενημερωθήκαμε πως ουδείς διαθέτει καταθέσεις στην Ελβετία. 

Τώρα, πληροφορούμεθα πως το 2010 αποκτήσαμε πολιτικό πρόσωπο με καταθέσεις στην Ελβετία. 

Την ίδια μέρα (20 Δεκεμβρίου 2011) κατατέθηκε στη Βουλή το Πρωτόκολλο για την αποφυγή διπλής φορολογίας που υπεγράφη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία, το οποίο παρουσιάστηκε ως… «πρώτο βήμα» για την φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στις ελβετικές τράπεζες. 

Το Πρωτόκολλο προβλέπει μείωση από 10% σε 7%, το ανώτατο ποσοστό του φόρου που μπορεί να επιβάλει η Ελλάδα επί των τόκων που καταβάλλονται σε Έλληνες καταθέτες της Ελβετίας. 

Δηλαδή, αντί να επιβληθεί υπερφορολόγηση, ώστε να υποχρεωθούν να φέρουν τα χρήματα στην Ελλάδα και να σηκώσουν τα βάρη, που όπως λέει η Μέρκελ σηκώνουν μόνο οι φτωχοί, ο καημός μας ήταν να μην φορολογούνται διπλά! 

Εκείνες της μέρες συναντιόνταν στη Βέρνη Αμερικανοί και Ελβετοί αξιωματούχοι, με τις ΗΠΑ να ζητούν από ένδεκα ελβετικές τράπεζες να άρουν την ανωνυμία και να δώσουν στη δημοσιότητα στοιχεία Αμερικανών καταθετών που φοροδιαφεύγουν. 

Α, να μην ξεχάσω πως είχαμε τότε και το «ξέσπασμα» Καρχιμάκη, που με επιστολή του εξουσιοδοτούσε τον κ. Πετσάλνικο για έρευνες στις ελβετικές τράπεζες. 

Με τη σειρά του, ο κ. Πετσάλνικος ζήτησε να εξουσιοδοτήσουν οι βουλευτές την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής να απευθυνθεί προς τις αρμόδιες ελβετικές Αρχές και τις τράπεζες «εδώ και τώρα»! 

Χρόνια διαπραγματεύονται σε ανώτατο επίπεδο Αμερικανοί και Ευρωπαίοι με τους Ελβετούς και έπρεπε να πιστέψουμε πως ήταν δυνατόν να απαντήσουν στην Επιτροπή της Βουλής! 

Να μην ξεχάσω επίσης να αναφέρω ότι στις 9 Δεκεμβρίου (2011) αναβλήθηκε για τρίτη φορά η συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη σχετικά με τις καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία, επειδή ο κ. Βενιζέλος απουσίαζε στο Eurogroup και… επιθυμούσε να του απσντήσει προσωπικώς! 

Διότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών «αυτήν την απάντηση δεν θα μπορούσαν να τη δώσουν οι κ .κ. αναπληρωτές υπουργοί και ο κ. υφυπουργός Οικονομικών που δεν έχουν τις σχετικές πληροφορίες, ούτε μπορούσαν να τις αντλήσουν υπηρεσιακά από το υπουργείο Οικονομικών»! 

Και γιατί παρακαλώ; Άγνωστο! 

Και όμως, γνώριζαν! 
Πολύ περισσότερο που, σε άλλες περιπτώσεις, οι κύριοι Οικονόμου και Σαχινίδης κρίθηκαν ικανοί να απαντήσουν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου: 

Στις 21 Νοεμβρίου 2011, ο κ. Π. Οικονόμου απάντησε στη βουλευτή κ. Σκραφνάκη πως το υπουργείο των Οικονομικών βρίσκεται στο στάδιο της «έρευνας επί των τεχνικών στοιχείων που θα οδηγήσουν στην κατάρτιση συμφωνίας με την Ελβετία για το θέμα της φορολόγησης των καταθέσεων Ελλήνων πολιτών στα πιστωτικά ιδρύματα της Συνομοσπονδίας». 

Και μάλιστα, ακολουθούσε μακροσκελής αναφορά σε όλες τις συνεννοήσεις μεταξύ Ελβετίας και των δύο χωρών (Βρετανία, Γερμανία), με τις οποίες διεξάγονται συνομιλίες.  

«Από ελληνική πλευράς», έλεγε ο κ. Οικονόμου στην απάντησή του, «η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει εκφράσει τη βούλησή της για τη σύναψη αντίστοιχης συμφωνίας με την Ελβετία στο ίδιο πλαίσιο όπως και οι συμφωνίες της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας επί των τεχνικών στοιχείων που θα οδηγήσουν στην κατάρτισή της», ενώ «οι συμφωνίες που κατάρτισε η Ελβετία με τις χώρες αυτές θα αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς και την κατευθυντήρια γραμμή για τον ορθό προσανατολισμό της Ελλάδας ως προς τη διαμόρφωση των αιτημάτων της». 

Και επειδή δεν ήταν και πολύ σίγουρος για όλα αυτά, ο κ. Οικονόμου προχωρούσε και στην εκτίμηση ότι… «αποδοτικότερη λύση θα ήταν η άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σύναψη σχετικής σύμβασης με Ελβετία, η οποία θα αφορά στην παροχή πληροφοριών στο αυτό επίπεδο που πραγματοποιείται και μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., κατεύθυνση προς την οποία επίσης προσανατολίζεται η χώρα μας». 

Επίσης (πάντα ο κ. Οικονόμου που κατά τον κ. Βενιζέλο δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες), ενημέρωνε και για όλες τις σχετικές ενέργειες περί ανάγκης διαβίβασης στοιχείων και τα λοιπά. 

Σε ανάλογες δηλώσεις και διευκρινίσεις έχει προβεί και ο κ. Σαχινίδης (που επίσης κατά τον κ. Βενιζέλο δεν… γνωρίζει)! 

Άσε που στις 27 Οκτωβρίου 2011, για το θέμα (επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας για τη ρύθμιση των καταθέσεων Ελλήνων σε ελβετικές τράπεζες), συζήτησαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Ηλίας Πλασκοβίτης, με τον Ελβετό υφυπουργό, αρμόδιο για τις διεθνείς χρηματοοικονομικές υποθέσεις, Μίκαελ Αμπούλ. 

Όπως μάθαμε, στις συνομιλίες, συμφωνήθηκε ότι σε πρώτη φάση τα κύρια στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας, θα έπαιρναν τη μορφή προσυμφώνου (cornerstone agreement) που οι δύο πλευρές θα ενέκριναν και θα δημοσιοποιείτο ως τέλη του έτους (του 2011, εντάξει;) 

Οπότε, ευκαιρία για νέες (πομπώδεις) δηλώσεις από πλευράς κ. Βενιζέλου: 

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι μπαίνουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για μια συμφωνία στα πρότυπα των συμφωνιών που αυτή σύναψε πρόσφατα με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα θα εισπράξει σημαντικούς διαφεύγοντες φόρους πολλών ετών ή θα πληροφορηθεί στοιχεία που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι διατηρούνται ενεργές τυχόν ποινικές ευθύνες, π.χ. λόγω ξεπλύματος μαύρου χρήματος»! 

Μια σαπουνόπερα με πολλά επεισόδια

Αν θυμάμαι καλά, το σημαντικότερο επεισόδιο της γνωστής σαπουνόπερας «Καταθέσεις στην Ελβετία» διαδραματίστηκε εδώ και πάνω από έναν χρόνο, όταν πληροφορηθήκαμε πως ο τότε πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και ο τότε υπουργός των Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου (οι σωτήρες μας, ντε!) συναντήθηκαν τον Ιανουάριο του 2011  στο Νταβός με την Πρόεδρο της Ελβετίας και ζήτησαν την συνδρομή της, προκειμένου να εντοπιστούν τα αφορολόγητα ελληνικά κεφάλαια που έχουν βρει καταφύγιο στις φιλόξενες ελβετικές τράπεζες. 

Αν θυμάμαι καλά, επίσης, η ευρωπαϊκή οδηγία 2005/60/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό δίκαιο, κατά την ψήφιση του νόμου για τη σύσταση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, δεν εφαρμόζεται.  

Σύμφωνα με αυτήν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την εξακρίβωση της πηγής του πλούτου των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. 

Για τα πρόσωπα αυτά, οι τράπεζες υποχρεούνται να καθορίσουν την πηγή του πλούτου τους και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορούν τις επιχειρηματικές τους σχέσεις. 

Είδατε κάτι τέτοιο; Όχι, βέβαια! 

Από τότε πέρασε ένας χρόνος… 
Τον Φεβρουάριο του 2011 (πριν έναν χρόνο δηλαδή), το υπουργείο των Οικονομικών, δια του (τότε) γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Διομήδη Σπινέλλη, μας ανακοίνωσε (πάλι εν χορδαίς και οργάνοις) ότι θα διεξήγοντο έλεγχοι στους φορολογούμενους που μετέφεραν τα χρήματά τους από ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος των καταθέσεών τους δικαιολογείται από το εισόδημα που δηλώνουν στην Εφορία. 

Όπως μας είχε διευκρινίσει ο κ. Σπινέλλης, δεν επρόκειτο να τεθούν στο στόχαστρο οι φορολογούμενοι που το ύψος των καταθέσεών τους δικαιολογείται από τα εισοδήματα των φορολογικών τους δηλώσεων, αλλά όσοι, για παράδειγμα, εμφανίζονταν να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα 10.000 ευρώ και ήσαν κάτοχοι καταθέσεων πολύ υψηλών ποσών. 

Οπότε, για τους άνω των 10.000 ευρώ δεν ετίθετο ζήτημα – αν και μόλις είχε γίνει γνωστό ότι το 2010 είχαν αποσυρθεί από τις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 30 δις ευρώ με προορισμό τράπεζες του εξωτερικού. 

Στις 30 Ιουνίου 2011, ο κ. Βενιζέλος μας πληροφόρησε από το βήμα της Βουλής ότι προτίθεται να υπογράψει συμφωνία με τις ελβετικές αρχές για καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία, στα πρότυπα «αντίστοιχων συμφωνιών» που έχουν υπογράψει κάποιες χώρες της Ε.Ε. 

Αλλά ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, είχε τότε σπεύσει να προσκομίσει τα στοιχεία που αποδείκνυαν πως η Ελλάδα δεν προτίθετο να υπογράψει τίποτε, διότι, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Semeta από κατάλογο με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2011 του Υπουργείου Οικονομικών της Ελβετίας, όπου εμφανίζεται η κατάσταση του επιπέδου των διαπραγματεύσεων διαφόρων χωρών με τις ελβετικές αρχές, η Ελλάδα εμφανιζόταν στην κατηγορία των «Συμφωνιών που εκκρεμούν ενώπιον του Ελβετικού Κοινοβουλίου». 

Και όλα αυτά, ενώ και ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου είχε δηλώσει, τον Ιούνιο του 2011, ότι η κυβέρνηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τις ελβετικές αρχές, προκειμένου να υπάρξει ένα ειδικό σύστημα φορολόγησης των ελληνικών καταθέσεων που βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες. 

Την ίδια ακριβώς περίοδο, όμως, η υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας σε απάντησή της, στον ελληνικής καταγωγής Ελβετό βουλευτή Ιωσήφ Ζησιάδη αποκάλυπτε ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει επί έξι ολόκληρα χρόνια απολύτως τίποτα συγκεκριμένο και αποτελεσματικό για την φορολόγηση των καταθέσεων Ελλήνων στην Ελβετία. 

Ναι, αλλά ακριβώς τον Φεβρουάριο του 2011, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής μας είχε πει πως κατά την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Νταβός υπήρξε συνάντησή του με την Πρόεδρο της Ελβετίας και ότι γίνονταν και συζητήσεις του υπουργού Οικονομικών με την ομόλογό του. 

Τότε ήταν που είχαμε ξαναπέσει από τα σύννεφα, όταν το γερμανικό περιοδικό Σπήγκελ έγραψε πως «οι Έλληνες έχουν καταθέσεις περίπου 600 δις ευρώ στην Ελβετία, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές περισσότερα χρήματα απ’ όσα στην ίδια τη χώρα τους». 

«Δεν υπάρχουν τόσα χρήματα είναι υπερβολή», είχε πει ο τότε γενικός γραμματέας του υπουργείου οικονομικών Δ. Γεωργακόπουλος, προσθέτοντας πως εντός της χώρας οι καταθέσεις ήσαν (διότι τώρα πια δεν είναι) 220-230 δισεκατομμύρια και πως το συνολικό ποσό στην Ελβετία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 δις ευρώ. 

Στις 20 Σεπτεμβρίου (του 2011), το υπουργείο των Οικονομικών (πάλι εν χορδαίς και οργάνοις) μας ανακοίνωσε τη διενέργεια ελέγχων σε φορολογούμενους που έβγαλαν καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού πάνω από 100.000 ευρώ από το 2009, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά αυτά δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. 

Επρόκειτο για απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου (που κατά τον κ. Βενιζέλο δεν… γνωρίζει τα θέματα) και σύμφωνα με αυτήν, οι τράπεζες έπρεπε «να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κατάλογο με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κλπ) των φορολογούμενων που έβγαλαν καταθέσεις σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού καθώς και τα συγκεκριμένα ποσά, όπως και τις χώρες προορισμού». 

Τι άλλο μας ανακοινώθηκε στις 20 του περασμένου Σεπτεμβρίου; Μα ότι το υπουργείο Οικονομικών θα ήλεγχε περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ’ έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα. 

Και επειδή εδώ όλοι είναι εξαιρετικά προγραμματισμένοι και εντός προθεσμιών, πληροφορηθήκαμε επίσης (τον Σεπτέμβριο του 2011) ότι ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία (για την πρώτη αποστολή των καταλόγων αυτών από τις τράπεζες για το διάστημα έως και τις 31 Ιουλίου 2011), η 31η Οκτωβρίου 2011. 

Συγγνώμη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πέσει πάνω στις ημερομηνίες που μας απασχολούν: Οι κατάλογοι που υποτίθεται ότι έπρεπε να είχαν αποσταλεί περιλάμβαναν και την 31η Ιουλίου 2011 και η καταληκτική ημερομηνία έληγε την ημέρα που ο κ. Παπανδρέου αποφάσισε να εκτοξεύσει τα περί δημοψηφίσματος – με τις γνωστές συνέπειες. 

Α, να μην ξεχάσω να αναφέρω πως τα πομπώδη ρεπορτάζ εκείνου του Σεπτεμβρίου 2011, μας καθησύχαζαν πως… στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών βρισκόταν και πρόταση για την επιβολή ειδικής φορολογίας στους καταθέτες που έβγαλαν τα κεφάλαια τους στο εξωτερικό και δεν θα μπορούν να τα δικαιολογήσουν. 

Μετά από όλα αυτά – και τις γελοίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών – τα μόνα βέβαια είναι τα ακόλουθα:

-Η παραίτηση του Γερμανού Προέδρου, για δάνειο με ευνοϊκούς όρους που είχε πάρει στο παρελθόν από επιχειρηματία φίλο του. 

-Η παραίτηση (στις 9 Ιανουαρίου) του κεντρικού τραπεζίτη της Ελβετίας μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε σχετικά με αμφιλεγόμενη συναλλαγματική συναλλαγή της συζύγου του, όταν αυτή προχώρησε σε αγορά δολαρίων έναντι 400.000 ελβετικών φράγκων στις 15 του περασμένου Αυγούστου, τρεις εβδομάδες προτού ο σύζυγός της λάβει μέτρα για τη συγκράτηση της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου. 

-Οι δηλώσεις Μέρκελ την προηγούμενη Τετάρτη, που είπε ξεκάθαρα ότι «στην Ελλάδα αυτοί που έχουν πολλά λεφτά τα έχουν στείλει σε λογαριασμούς στο εξωτερικό και πλήττονται οι απλοί άνθρωποι»… 

Υ.Γ. Πάντως, το πρόβλημα δεν είναι απλώς αν πολιτικοί έχουν λεφτά στην Ελβετία ή τα μετέφεραν στην Ελβετία εν μέσω κρίσης. Το πρόβλημα είναι ότι η φτωχή και χρεοκοπημένη Ελλάς διαθέτει τόσο πλούσιους πολιτικούς. Διότι, αν θυμάμαι καλά, πολιτική είναι να ασχολείσαι με τη ζωή των άλλων και όχι να φουσκώνεις τους δικούς σου λογαριασμούς – στην Ελλάδα ή στην Ελβετία, αδιάφορο…

Πηγή : http://www.elzoni.gr

Πηγή


Πηγή

Πάγκαλος: «Είμαι ζουζούνι»

Για το «Πόθεν Έσχες» δημοσιογράφων έκανε ερώτηση στον Άρειο Πάγο ο Θ. Πάγκαλος. Θέλοντας να δείξει το εύρος των ερευνών του χαρακτήρισε τον εαυτό του ως…. «ζουζούνι» (Vid)

Και πως μου φάνηκε ότι είπε γουρούνι; Πρέπει να παράκουσα. Περίεργα πράγματα…

  • In: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι ξένοι που θα έσωναν την Ελλάδα

Με αφορμή την συμπλοκή των Αφρικανών στο κέντρο της Αθήνας ο δήμος πήρε θέση και ζητά απελάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι υπόλοιποι «Ρομπέν των Δασών» δεν βγάζουν άχνα για την ταμπακιέρα. Ή μάλλον ζητάνε ευαισθησία από το κράτος που και οι ίδιοι υπηρετούν, το οποίο αδιαφορεί για τους ίδιους τους πολίτες του. Προσοχή, όχι σεβασμό στους νόμους αλλά ευαισθησία. Εκ του ασφαλούς βεβαίως διότι οι …χμμ, μετανάστες δεν μένουν στην Φιλοθέη, το Ψυχικό, ή την Πεύκη που οι Συριζαίοι συγκεντώνουν 10% και άνω στις εκλογές.

Οι υπουργοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η λύση στα προβλήματά μας σιωπούν. Τι να μας πουν άλλωστε; Αφού μέχρι και το ΠΑΣΟΚ με την Διαμαντοπούλου ξεσπάθωσε. Σε αυτούς απαντά όμορφα όμως ο Ε.Κ.

[…Πολιτικάντηδες
Ευθύνες στον πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή και στον δήμαρχο Αθηναίων, Νικήτα Κακλαμάνη καταλόγισε η βουλευτής και πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου: «Τα χθεσινά γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας αποδεικνύουν με αιματηρό τρόπο το αδιέξοδο και τη γκετοποίηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας», υπογράμμισε η Άννα Διαμαντοπούλου, λέγοντας ότι πρωθυπουργός και δήμαρχος είναι πλέον υπεύθυνοι «για το εκρηκτικό αδιέξοδο».

Σωστά. Ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος είναι υπεύθυνοι γιατί δεν προβαίνουν σε επιχειρήσεις-σκούπα, ώστε να απομακρυνθεί όλο το σκυλολόι των αλλοδαπών κακοποιών από το κέντρο των Αθηνών. Επίσης, υπεύθυνοι για αυτό το χάλι είναι όσοι κόβουν βόλτες στο Προεδρικό Μέγαρο, έχοντας στο πλευρό τους μετανάστες και όσοι τους καθίζουν εκ δεξιών τους στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι κ. Διαμαντοπούλου; Αφήστε λοιπόν κατά μέρος την πολιτική εκμετάλλευση του θέματος και καλέστε τώρα για την απέλαση των λαθρομεταναστών….]

Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τις λεπτομέρειες για την συμπλοκή.

Και μιας και ο λόγος για σωτηρία μας από τους ξένους και την συνισφορά τους στην εθνική οικονομία δείτε εδώ , εδώ, εδώκαι εδώ.

Μεταφέρω επίσης και συζητήσεις που είχα με φίλο που ζει εκτός Αθηνών και έχει σχέση με υπαλλήλους εφορίας. Οι οικοδόμοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν πληρώνουν ποτέ εφορεία. Όλα τα κέρδη είναι «μαύρα».

«Σιγά τα ωά» θα μου πει κάποιος. Τα ίδια δεν έκανε και κάνει η αριστοκρατία της τιμημένης εργατιάς της πατρίδας μας, οι οικοδόμοι, που χρεώνει για μισή ώρα δουλειά 100 ευρώ χωρίς απόδειξη με ΦΠΑ;

Η είδηση ωστόσο δεν είναι αυτή. Μου είπε ο φίλος για περίπτωση Αλβανού ο οποίος πήγε να δηλώσει αγορά οικίας αξίας 400.000 όταν ο ίδιος και η γυναίκα του δήλωναν εισόδημα εκμετάλευσης επιχείρησης στις 10000 ευρώ ετησίως. Για τα υπόλοιπα ο Αλβανός παρουσίασε χαρτιά εισαγωγής συναλλάγματος από την Αλβανία. Όχι δεν είναι αστείο. Αλλά αν είχε τόσα πολλά στην Αλβανία γιατί έρχεται και ψευτοζεί με 10000 το χρόνο και αγοράζει σπίτι;

Ο έφορος που παρέλαβε την δήλωση βγήκε από τα ρούχα του και είπε στον προϊστάμενο του ότι δεν την παραλαμβάνει. Την επομένη ο προϊστάμενος, προφανώς μέσα στο κόλπο, είπε στον υπάλληλο ότι οι Αλβανοί απειλούν με αναφορά. Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Ο υπάλληλος όμως δεν μάσησε. Οποίος υπάλληλος τυγχάνει και τσαμπουκάς αφού σε κάποια άλλη δήλωση όταν η Αλβανίδα γυναίκα του Αλβανού του είπε «…άκου να σου πω…δεν ήλθαμε εδώ για να μας γαμ…τε αλλά για να σας γαμ…με» τους πέταξε έξω με τις κλωτσιές.

Το κλού της υπόθεσης είναι ότι την παραπάνω δήλωση την παρέλαβε άλλος υπάλληλος. Με το αζημίωτο προφανώς. Και ο κ. Αλογοσκούφης αναρωτιέται για το πως θα πατάξει την φοροδιαφυγή. Ας αρχίσει λοιπόν από το πόθεν έσχες των εθνοπατέρων και των κρατικών υπαλλήλων. Μην κρατάτε την αναπνοή σας όμως. Ανατροπή δεν θα γίνει ποτέ. Και η ΝΔ πιστή στο σύστημα που υπηρετεί, όπως και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝ δεν φτύνει στην σούπα. Διαχειρίζεται την κουτάλα της εξουσίας, απλά.

Κι αν περιμένετε επανίδρυση του κράτους όπως περίμενα και εγώ θα περιμένετε στον αιώνα το άπαντα.


Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα
5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Top Clicks

  • Κανένα

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 375.103 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: