Φιλοπατρία

Posts Tagged ‘Τρόικα

Φορολογική ασυλία στα 22 μέλη της τρόικα και στα 28 της task force με μια φωτογραφική διάταξη

Διάταξη-σοκ που καθιερώνει πλήρη φορολογική ασυλία για τα 22 μόνιμα εγκατεστημένα στη χώρα μας στελέχη και απλά μέλη των κλιμακίων της τρόικας, καθώς και για τους 28 μόνιμα εγκατεστημένους στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες εμπειρογνώμονες της Ομάδας Δράσης (Task Force) της Κομισιόν, συμπεριέλαβε η κυβέρνηση στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι οι τοποτηρητές των δανειστών, οι οποίοι επιβάλλουν επαχθή φοροεισπρακτικά μέτρα και οριζόντιες περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων σε εκατομμύρια απλούς Eλληνες πολίτες, δεν θα λογοδοτούν στις ελληνικές αρχές για οποιεσδήποτε αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας πραγματοποιούν στη χώρα μας, καθώς απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης και το «πόθεν έσχες» της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, κάποιες άλλες διατάξεις του ήδη ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπουν ότι οι περίπου 1,3 εκατομμύριo άνεργοι πολίτες της χώρας μας δεν απαλλάσσονται από τις διατάξεις για τα τεκμήρια και θα κληθούν να καταβάλουν από φέτος υπέρογκα ποσά φόρου για ανύπαρκτα εισοδήματα, εκτός εάν αποδεχθούν να ακολουθήσουν μια απίστευτα γραφειοκρατική, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία αμφισβήτησης των τεκμηρίων, η οποία είναι αμφιβόλου αποτελέσματος!

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπεται ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 31-34 του ίδιου Κώδικα, οι οποίες αφορούν στον προσδιορισμό των εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, δεν ισχύουν για «κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Eνωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει  η Ελλάδα». Η φωτογραφική αυτή διάταξη του άρθρου 30 αφορά όλα τα μόνιμα εγκατεστημένα στην Ελλάδα στελέχη και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που απαρτίζουν τα κλιμάκια ελεγκτών της τρόικας και λειτουργούν ως μόνιμοι τοποτηρητές των δανειστών σε υπουργεία, οργανισμούς και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς επίσης και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αφορά επίσης και τα μέλη της Ομάδας Δράσης της Κομισιόν, υπό τον Γερμανό, κ. Χ. Ράιχενμπαχ, η οποία έχει αναλάβει την παροχή συμβουλών τεχνικής βοήθειας για την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν επιβληθεί με το Μνημόνιο.

Βάσει της φωτογραφικής αυτής διάταξης, όλοι αυτοί οι ξένοι μόνιμοι τοποτηρητές της τρόικας και της Ομάδας Δράσης δεν θα υπάγονται στο «πόθεν έσχες» για τις αγορές ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, μετοχών, ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τις οποίες πραγματοποιούν στη χώρα μας! Θα μπορούν, δηλαδή, να αγοράζουν βίλες, πολυτελή Ι.Χ., υπερπολυτελή σκάφη, ακόμη και μετοχές στο ελληνικό Χρηματιστήριο ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην εφορία πού βρήκαν τα χρήματα για τις αγορές αυτές! Δηλαδή οι δαπάνες των συγκεκριμένων ατόμων για την απόκτηση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα δεν θα θεωρούνται τεκμήρια εισοδήματος!

Επιπλέον, για τους εν λόγω ξένους τοποτηρητές, οι ελληνικές φορολογικές αρχές δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσδιορίζουν τα πραγματικά τους εισοδήματα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα σκάφη αναψυχής που χρησιμοποιούν στην Ελλάδα, ούτε με βάση τις δαπάνες που τυχόν πραγματοποιούν για δίδακτρα των παιδιών τους σε ιδιωτικά σχολεία και για καταβολή αμοιβών σε υπηρετικό προσωπικό. Γενικότερα, οι ελληνικές φορολογικές αρχές δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να ελέγξουν το επίπεδο διαβίωσης των ξένων ελεγκτών και τοποτηρητών, ούτε την προέλευση των χρημάτων που τυχόν δαπανούν για την απόκτηση περιουσίας στην Ελλάδα!

Φόροι για εκατομμύρια Ελληνες χωρίς εισόδημα

Την ίδια ώρα, λοιπόν, που ένα μόνιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα στέλεχος της τρόικας θα μπορεί να εμφανίζεται με ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ, να δηλώνει δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 200.000 ευρώ και να μη λογοδοτεί καθόλου στις ελληνικές φορολογικές αρχές, κάθε εξαθλιωμένος και οικονομικά κατεστραμμένος Ελληνας οικογενειάρχης, που έχει μείνει άνεργος εξαιτίας των απάνθρωπων μέτρων σκληρής λιτότητας τα οποία επέβαλε η τρόικα, θα φορολογηθεί φέτος βάσει τεκμηρίων διαβίωσης για το σπίτι και το αυτοκίνητο που κατέχει και θα κληθεί να πληρώσει υπέρογκο φόρο για (τεκμαρτό) εισόδημα που δεν έχει!

Συγκεκριμένα, με το νέο φορολογικό σύστημα προβλέπεται ότι από φέτος κάθε φορολογούμενος που είναι άνεργος και δεν έχει καθόλου εισόδημα, μόνο και μόνο επειδή διαμένει σε κάποια κατοικία και κατέχει κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, θα εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση με τεκμαρτό εισόδημα συνολικού ύψους άνω των 7.000 ευρώ!

Αμέσως μόλις υποβάλει τη δήλωση ο άνεργος, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα προσδιορίσει το εισόδημά του αυτόματα, με βάση το σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης, το οποίο προβλέπει ότι για κάθε φορολογούμενο που απλώς… διαμένει σε κάποια κατοικία και κατέχει κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ισχύουν:
α) Ενα ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης, 3.000 ευρώ αν είναι άγαμος και 5.000 ευρώ αν είναι έγγαμος.
β) Ενα πρόσθετο τεκμήριο διαβίωσης για την κατοικία που χρησιμοποιεί.
γ) Ενα πρόσθετο τεκμήριο διαβίωσης για το αυτοκίνητο που κατέχει!

Για παράδειγμα, σε ένα μακροχρόνια άνεργο με μηδενικό εισόδημα, που είναι άγαμος, διαμένει σε δική του μονοκατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων και κατέχει κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.400 κυβικών εκατοστών 8ετίας, η ΓΓΠΣ θα καταλογίσει φέτος αυτόματα, με την ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης:

-Ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης: 3.000 ευρώ.
-Τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας: 3.840 ευρώ.
-Τεκμήριο διαβίωσης Ι.Χ. αυτοκινήτου: 3.640 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος 548 ευρώ και επιπλέον άλλα 262 ευρώ ως «πρόστιμο» επειδή δεν μάζεψε αποδείξεις, δηλαδή ένα συνολικό χαράτσι ύψους 810 ευρώ!

Για να γλιτώσει ο άνεργος φορολογούμενος θα πρέπει, αφού παραλάβει το εκκαθαριστικό, να μαζέψει όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν ότι είναι άνεργος και να μεταβεί με αυτά στην αρμόδια ΔΟΥ για να τα υποβάλει μαζί με μια αίτηση, προκειμένου να πείσει τον έφορο ότι το εισόδημα των 10.480 ευρώ «δεν υπάρχει»!

Τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να την ακολουθήσουν φέτος πάνω από 1.300.000 άνεργοι Ελληνες πολίτες, οι οποίοι θα παραλάβουν φέτος εκκαθαριστικά με φόρους  βάσει τεκμηρίων!

Την ύπαρξη της είδησης την είδα εδώ

Η Χρυσή Αυγή απάντησε στον Γ.Άσμουσεν που θέλει μισθούς Βουλγαρίας στην Ελλάδα…

Επιτέλους και κάποιος απάντησε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στον απαράδεκτο Γιοργκ Άσμουσεν για την σύγκριση μισθών Ελλάδας και Βουλγαρίας: Επίθεση κατά της Τρόικας, η άφιξη της οποίας αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, εξαπέλυσε η Χρυσή Αυγή, με αφορμή τις δηλώσεις του μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιόργκ Άσμουσεν, για μισθούς 3.000 στην Ελλάδα, ενώ στην Βουλγαρία παίρνουν 300 ευρώ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Η τρόικα και οι ευρωπαίοι τραπεζίτες δεν δικαιούνται να παριστάνουν τους τοποτηρητές, σε ένα κράτος ανεξάρτητο, όπως η Ελλάδα. Είναι παντελώς άσχετοι με το ελληνικό πρόβλημα, όπως απέδειξε και η χθεσινή δήλωση του τραγικού κ. Άσμουσεν, περί μισθού 3.000 ευρώ στο δημόσιο. Η προσπάθεια μετατροπής της χώρας μας σε Βουλγαρία όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών δεν πρόκειται να περάσει».
defencenet
Οι Έλληνες δεν είναι όλοι διορισμένοι στο Δημόσιο ούτε όλοι παίρνουν 3.000 μισθό. Αυτοί είναι οι πολιτικοί νταβατζήδες οι συνδικαλιστές και οι παρατρεχάμενοι του συστήματος ΠΑΣΟΚ.

Θα μας τρελάνουν..η τρόικα πρότεινε επαναδιαπραγμάτευση και ο Παπαδήμος την αρνήθηκε..

Διαβάστε τι αναγράφεται στην αναφορά του ΔΝΤ της 9ης Μαρτίου 2012 και συγκεκριμένα στην σελίδα 18.
(March 2012,IMF Country Report No. 12/57 Greece: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility)
Αυτή ήταν η αναφορά στην οποία επισυνάπτεται και το 2ο μνημόνιο…
Διαβάστε προσεκτικά και προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι (όσο μπορείτε..)
Αυτό που η συγκυβέρνηση προσπαθεί και επιδιώκει διακαώς να διαπραγματευθεί….την επέκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής,

μας την έδινε το ΔΝΤ από τον Μάρτιο και εμείς δεν την αποδεχόμαστε…
Μάλιστα καλά ακούσατε …
Οι κκ Παπαδήμος, Βενιζέλος και Σαμαράς, οι συγκυβερνώντες, αρνήθηκαν την επέκταση της προσαρμογής, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξιοπιστία μας από τους εταίρους μας !!!!!
(Ολόκληρη η αναφορά του ΔΝΤ  ΕΔΩ )
Διαβάστε το πιο πάνω σχετικό απόσπασμα μεταφρασμένο στα Ελληνικά:
Το προσωπικό (της τρόικας) υποστήριξε ότι οι αυξημένες επιπτώσεις από την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και οι ασθενέστερες οικονομικές προοπτικές στην Ευρώπη, καλούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προσαρμογής (επιτρέποντας έτσι επίσης μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική στο εγγύς μέλλον).
Οι αρχές (Ελληνικές) υποστήριξαν ότι η παράταση της πορείας προσαρμογής πέραν του 2014, θα θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία, και λαμβάνοντας υπόψη την αντίσταση από τους ευρωπαίους εταίρους τους , ανησυχούν ότι αυτό θα εκληφθεί ως έλλειψη δέσμευσης για τους στόχους Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό τον ανεκδιήγητο τύπο κάποιοι του έφτιαχναν το προφιλ για να μας κατσικωθεί ως πρωθυπουργός εθνικής κυβέρνησης.

Ανώνυμος είπε…

Πάλι ρόμπα τον έκανε τον Μπένυ η τρόικα:
«Δεν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις»
λέει ο Τόμσον..

– Οι εκπρόσωποι της τρόικας δήλωσαν πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
– Χθες το βράδυ το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τελείωσαν !!!

– Διαβάστε τι αποκάλυψαν στο Reuters αξιωματούχοι της τρόικας και τι ανακοίνωσε
χθες ώρα 22.45 το υπουργείο Οικονομικών

– Ζούμε την επανάληψη του φιάσκου:
»Η αναχώρηση της τρόικας ήταν απολύτως προγραμματισμένη»;

Ώρα 12.27 όπως μετέδωσε το Reuters, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στην Ελλάδα Πόουλ Τόμσεν άδειασε κομψά τον Ε.Βενιζέλο και την »βιασύνη» του να ανακοινώσει πως τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις.

»Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά παραμένουν ακόμα προς συζήτηση κάποια σημαντικά θέματα.Ελπίζουμε πως θα καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμα εκεί» δήλωσε ο Τόμσεν μετρώντας μία μία τις λέξεις του.

Νωρίτερα πάλι στο πρακτορείο Reuters δήλωσε στέλεχος της τρόικας πως »οι συζητήσεις συνεχίζονται γιατί πολύ απλά δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με καμία πλευρά».

Εαν αυτό ισχύει, και θα αποδειχθεί πολύ σύντομα, τότε η χθεσινοβραδυνή ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών είναι για τα σκουπίδια και ο Ε.Βενιζέλος θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις.

Δεν μπορεί ένας τόσο «ευφυής» άνθρωπος,
όπως ο υπουργός Οικονομικών, να μην κατάλαβε πως οι διαπραγματεύσεις δεν τελείωσαν.

Ή μας λέει ψέμματα
ή εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα.

7 Οκτωβρίου 2011 1:56 μ.μ.

  • In: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Θα τηνε πω την αμαρτία μου

Η τρόικα διαλύει τα τελωνεία και εξαθλιώνει τους τελωνειακούς

Δημοσίευση 04/10/2011 10:32 Ανανέωση 04/10/2011 10:50

Του Κώστα Τζεβελέκου

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει μέτρα σύμφωνα με τα οποία θα περικόψει ακόμα περισσότερο τα επιδόματα όλων των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά ιδιαίτερα αυτά των ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που άπτονται των υπαλλήλων των τελωνείων.

Οι τελωνειακοί προσπαθούν να κοινοποιήσουν το πρόβλημά τους, τονίζοντας ότι από το 2009 μέχρι σήμερα η συνολική μείωση των αποδοχών τους έχει φθάσει το40%….

Ποιός να το φανταζόταν. Η τρόϊκα βάζει χέρι στους τελωνειακούς που δεν είχε καταφέρει ούτε ο Παπαδόπουλος. Αρχίζω να πιστεύω ότι υπάρχει θεία δίκη και πληρώνει τους ΠΑΣΟΚους για την ζημιά που έχουν κάνει στην Ελλάδα. Και σιγά να μην κλάψω για τελωνειακούς.
Αυτοί δεν είναι που για πάρτη τους μας φόρτωσε ο ΕΛΤΑ για κάθε δέμα από το εξωτερικό σχεδόν 4 ευρώ αέρα-πατέρα καπέλλο; Αυτοί δεν είναι που τους παρακάλαγε ο συνάδελφός τους Αδ. Ρεγκούζας να παίρνουνε μικρότερο γρηγορόσημο;

Πως μου τοχε πει εκείνο το @ρχι@@ όταν έφτασε η οικοσκευή μου και του ζήτησα το όνομά του: ΣΙΓΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ! Ή τα ευρά μπαξίσι που έδινε ο οδηγός του φορτηγού για να μην μας αρχίσουνε στα καψόνια φόρτωνε-ξεφόρτωνε οι πύλες και ο κάθε μπινές. Τώρα ψοφάτε καριόλια και θάρθω να φτύσω στον τάφο σας.

  • In: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τα κατορθώματα των ΓΑΠηδων
Ο Ιθαγενής είπε:
17/09/2011 στις 6:45 pm

Μιλάμε για την κυβέρνηση που κατάφερε την αύξηση χρέους 2010 44δις ευρώ ή 18% του ΑΕΠ σε ένα χρόνο.
Που πέτυχε να έχει αύξηση πάνω από 50% των πρωτογενών δαπανών το επτάμηνο το 2011 έχοντας ρίξει την οικονομία σε ύφεση, κόβοντας το 20% των μισθών στο Δημόσιο, οδηγώντας σε ανεργία 800,000 πολίτες, που για πρώτη φορά από το 1946 δεν έχουν βιβλία τα παιδιά, που επιβάλλεται κεφαλικός φόρος πρώτη φορά από την 25η Μαρτίου του 1821 (υπολογίζοντας σαν εισόδημα ακόμα και το φόρο που έχεις ήδη δώσει) και τόσες άλλες …
επιτυχίες.
Που μας οδήγησε στο ΔΝΤ από την ώρα που βγήκε (http://www.sachinidis.gr/?p=692 ή για όποιο θέλει να ακούει http://www.youtube.com/watch?v=UTO-u3I3kjg).
Που έπαιξε με το τι είναι έλλειμμα (ΕΛΣΤΑΤ – όπως καταγγέλλουν όσοι σιωπούσαν μέχρι εχθές που ήταν μέρος του συστήματος…) και πόσο είναι.
Που μοίραζε € τον Δεκέμβριο του 2009 για …την εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος.
Που εκτίναξε το κόστος δανεισμού με Τιτανικούς για να καταλήξουμε στη Τρόικα.

Μόνο να ανησυχώ μπορώ για συσκέψεις και συνεδριάσεις για κάποιον που παραιτείται στον εαυτό του.

Ο Ιθαγενής είπε: 06/09/2011 στις 10:21 pm

Προσωπικά (και ας με διορθώσει κάποιος) δεν έχω δει τόσο σύντομη αυτοαναίρεση και αυτογελοιοποίηση πολιτικού.
Πέντε ημέρες δεν πέρασαν που σε άλλο διάγγελμα μας μιλούσε για πολιτική διαπραγμάτευση με την Τρόικα, για προγραμματισμένες αναχωρήσεις και για το σχολιασμό του Γραφείου της Βουλής για την έκθεση που παρέθετε απλά νούμερα.
Σήμερα μετά τα εξ εσπερίας κελεύσματα πάνε οι προσωπικές διαφορές για τους υπαλλήλους του, έρχονται οι αποκρατικοποιήσεις και οι εφεδρείες και τα νέα μισθολόγια για το δημόσιο.

Πέρα από τις διαφωνίες στρατηγικής ή των οικονομικών επιλογών για άλλη μια φορά θα πρέπει να δούμε την ουσιαστική πηγή των προβλημάτων που βιώνουμε:

σε δέκα ημέρες θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση ότι δεν έκανε από τον Ιούλιο.
(Προσωπικά διαφωνώ και το έχω επαναλάβει σε αμέτρητες γραμμές από το βήμα που ο φίλος Φάκτορας με φιλοξενεί με μνημόνια και μεσοπρόθεσμα).
Για άλλη μια φορά όμως η κυβέρνηση είναι ανίκανη να εφαρμόσει ένα νόμο που η ίδια έχει ψηφίσει πριν 30 ημέρες. Να υλοποιήσει ότι έχει συμφωνήσει.
Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, που δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η επιλογή είναι ή η απεμπλοκή από τη δίνη της ύφεσης που μας έχουν ρίξει με τις επιλογές τους ή να υλοποιήσουν ότι πλέον είναι νόμος του Κράτους και να κριθούν από τους πολίτες στην κάλπη.
Οι δημοκρατίες δεν έχουν αδιέξοδα και οι χώρες δεν έχουν σωτήρες.
Έχουν Νόμους δομές και λειτουργίες και όχι τηλεοπτικά παράθυρα….όποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει ας ιδιωτεύσει, φτάνει πια το παιχνίδι στις πλάτες των παιδιών μας και στο μέλλον της χώρας.
Κατανοώ ότι ορισμένοι εύχονται στις εκλογές για να γλιτώσουν, εγώ αντίθετα προσδοκώ εκλογές, μήπως η δικαιοσύνη θυμηθεί ότι εκτός από τυφλή βαστά και ένα μαχαίρι και κάποτε στα 37 χρόνια της μεταπολίτευσης, η δικαστική εξουσία πρέπει να θυμηθεί τους Τερσέτη και Πολυζωίδη και όχι μόνο το εφήμερο της επιβίωσης αλλά την ευπρέπεια της διαβίωσης.

ΥΓ

…αν θέλει να πουλήσει ο Αντιπρόεδρος Β΄ας αρχίσει από το ΑΚΡΟΠΟΛ.
…αν θέλει να κλείσει ας κλείσει την εκκαθάριση της πολιτιστικής πρωτεύουσας του 1997
…αν θέλουν δε οι 300 να μειώσουν ας αρχίσουν από τα προνόμια τους, τις απολαβές τους, τις συντάξεις τους, τους συνεργάτες τους, από τους μετακλητούς από τους αποσπασμένους και από τους μισθούς της Βουλής.

Γιατί το παράδειγμα ξεκινά από τον καθρέπτη και όχι από τα τηλεοπτικά πάνελ των ανακοινώσεων.

Με … «χαμόγελο που σκοτώνει» και χωρίς πολλές περιστροφές η Τρόικα βάζει σήμερα στο τραπέζι, στις επαφές της με την  κυβέρνηση, το τι δέον γενέσθαι με τα μέτρα  που δεν προχωρούν αλλά και  τα νέα που θα πρέπει να ληφθούν.

Αν και η  επίσημη δικαιολογία για την αναβολή για σήμερα του «ραντεβού» της Τρίτης του Ευάγγελου Βενιζέλου με την Τρόικα ήταν το ασφυκτικά πιεσμένο πρόγραμμα του υπουργού, στο οικονομικό επιτελείο δεν μπορούν να κρύψουν ότι και οι επικεφαλής της Τρόικα δεν είχαν καιρό για χάσιμο, αν δεν είχαν λυμένο το ποια μέτρα θα θέσουν επί τάπητος, για την κατάσταση που έχει ήδη καταγράψει και γνωρίζει καλά το τεχνικό κλιμάκιο που έκανε ένα μήνα τώρα τους ελέγχους στην Αθήνα.

“Δεν κάνετε τίποτε…”

Στο πλαίσιο αυτό, η συνάντηση σήμερα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχει έντονη «οσμή» νέων μέτρων, καθώς ο υπουργός Οικονομικών θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο δεν «περπάτησαν» ακόμη μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και μια και δυο φορές εδώ και μήνες από τους προκατόχους του, όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις, η είσπραξη της έκτακτης εισφοράς, η είσπραξη φόρων στα ακίνητα και άλλα πολλά.

Στα «τυπικό» μέρος  της συζήτησης, η Τρόικα θα ζητά να ξεδιπλωθούν εδώ και τώρα όλα τα μέτρα ή να ανοίξει η συζήτηση για καινούργια, ώστε να καλυφθεί η αστοχία στο υπολογισμό της ύφεσης (πέσαμε έξω  1,5% του ΑΕΠ), η μεγάλη υστέρηση στα έσοδα (πάνω από 3 δισ. ευρώ ως τώρα) και η υπέρβαση στις δαπάνες (ξεπερνά το 1 δισ ευρώ).

Εκτός στόχων παντού!

Αρχικά η κυβέρνηση  υπολόγισε την ύφεση  στο  3,5% για φέτος, όμως ο υπουργός Οικονομικών προϊδεάζει ήδη πως θα ξεπεράσει το 4,5% ή και μπορεί να φθάσει στο 5,3%. Εάν μάλιστα επιβεβαιωθούν και οι νεότερες προβλέψεις της τρόικα πως το έλλειμμα θα παραμένει διψήφιο αντί να μειωθεί στο 7,6% τότε θα πρέπει να βρεθεί τόπος για να καλυφτούν αστοχίες ύψους 5-5,5 δισ. ευρώ  

Μεγάλη καθυστέρηση  διαπιστώνει η Τρόικα και στο θέμα των συγχωνεύσεων και των λουκέτων σε οργανισμούς του Δημοσίου.

Ανοιχτό παραμένει τι μέλλει γενέσθαι και στο θέμα της εργασιακής εφεδρείας, με την τρόικα να επιμένει για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Αγκάθι στις δαπάνες  παραμένει και η «μαύρη τρύπα» των ασφαλιστικών ταμείων, όπως του ΙΚΑ που θα πρέπει να επιδοτηθεί εκτάκτως με επιπλέον 600 εκ. για να πληρωθούν οι συντάξεις αλλά και στα υπόλοιπη ταμεία όπου πρέπει να βρεθούν πάση θυσία να περίπου 1,5 δισ. ευρώ .

Πηγή

Δε μου λέτε ρε σύντροφοι….

ΓΙΑΤΙ δε μας δίνουν την 5 η δόση; Έχει καταλάβει κανείς;

ΓΙΑΤΙ γίνεται ο κακός χαμός σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου για την 5η Δόση;

ΓΙΑΤΙ πλακώνονται όλοι για το Νέο Δάνειο;

ΓΙΑΤΙ θέλουν Νέα Μέτρα Μνημόνιο ΙΙ ;;

ΕΧΕΤΕ καταλάβει ότι είμαστε Πειραματόζωα;

ΓΙΑΤΙ μας περνάνε για ηλίθιους ;

ΓΙΑΤΙ κανένας δεν λέει την Αλήθεια;

ΓΙΑΤΙ η Τρόικα ακύρωσε το Ζάππειο ΙΙ ; Πώς κοστολόγησε αρνητικά το Πρόγραμμα της ΝΔ ;

ΓΙΑΤΙ δε μιλάει κανείς;;

ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ.

1. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μην μας δώσουν τη δόση ! Δεν προβλέπεται από τη Δανειακή Σύμβαση Ι !. Μπορούμε ΕΜΕΙΣ να καταγγείλουμε μονομερώς τη Σύμβαση και να απαιτήσουμε ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ! Η Δανειακή δεν έχει performance clause.

Δηλαδή ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΡΟ/ ΟΡΟΥΣ/ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΣ !!!

ΠΟΥΘΕΝΑ. Οι Δανειστές έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τις Δόσεις και ο Δανειζόμενος έχει υποχρέωση να πληρώνει τόκους και κεφάλαιο σε καθορισμένο χρόνο και με καθορισμένο τρόπο και σε καθορισμένους λογαριασμούς.

Τι σχέση έχουν οι μισθοί οι συντάξεις το ΦΠΑ και η φορολογία με την εκταμίευση της δόσης και την πληρωμή του τοκοχρεολυσίου;;;

ΚΑΜΙΑ !!!

Άλλη σύμβαση το Μνημόνιο = μέτρα και άλλη

Σύμβαση η Δανειακή = μεταξύ 2 μερών με συμβατικές υποχρεώσεις εκατέρωθεν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αυτό ΓΙΑΤΙ δεν το λέει ΚΑΝΕΙΣ ;;;

Εάν εμείς “χάσουμε δόση”, οι Δανειστές –προβλέπεται- καταγγέλλουν μονομερώς και υπέρ αυτών τη Σύμβαση και κάνουν ΑΠΑΙΤΗΤΑ το σύνολο Κεφαλαίου και ΤΟΚΩΝ!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη ΣΥΜΒΑΣΗ !! παρακαλώ πολύ !

Εάν αυτοί δεν δώσουν δόση ( πχ δεν έχουν $$ – πρακτικά ) καταγγέλλουμε εμείς.

ΓΙΑΤΙ δεν λέει ένας Χριστιανός την ΑΛΗΘΕΙΑ στο Λαό ;;;;

Πάμε παρακάτω…

“Περιμένω να ακυρωθεί γραπτώς το Ζάππειο ΙΙ από την Τρόϊκα με επιχειρήματα” έγραφα πριν από βδομάδες.

Φυσικά με επιχειρήματα. Και φυσικά γραπτώς, να έχουμε ΟΥΣΙΑ στην αντίρρηση.

Είδατε χτες το έγγραφο που διέρρευσε από το Reuters; Τι λέει;;

“However, the mission was of the view that the large tax cuts in the ND’s economic program were unrealistic and incompatible with the overall objectives of the adjustment program.”…

( ποια είναι αυτά ρε παιδιά; πως θα μαζέψετε τα objectives από αγορά σε ύφεση και χωρίς σάλιο;; μας δουλεύετε;

ΝΑΙ ! )

…..of the adjustment program. However, the mission concurred with both the government and the opposition that – one should work toward the fiscally neutral tax reform ( τι είναι αυτό; ουδέτερο σε τι; ) , from autumn on,with the objective of broadening tax bases, ( χαχα ξερό κ ανάσκελα το objective! ) eliminating tax exemptions, (και τούμπα στο ανάσκελο)

which could therefore lead to a reduction in the labor tax rates. ( ο Χουντίνι ! )

At the time of writing, it appears unlikely ND will vote favorably the new package of fiscal measures.”

Βλέπετε κάποια κοστολόγηση ;;

Τι βλέπετε;;

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ!!!

αχχαχαα ( έχω νεύρα ) Οι Τύποι διαπιστώνουν αυθαίρετα ότι το Ζάππειο ΙΙ είναι ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ.

Take the egg and get its hair cut δηλαδή

Που είναι η ΑΝΤΙκοστολόγηση; ΠΟΥΘΕΝΑ !

Αν ήμουν Ο Συντάκτης του Ζαππείου ΙΙ, θα είχα βγεί ο ίδιος στην πλατεία και θα έλεγα: «φίλοι συνέλληνες, μας ακυρώνουν τις θέσεις με διαπιστώσεις ΧΩΡΙΣ επιχειρήματα. Αυτοί είναι, έτσι σκέφτονται, φανταστείτε τι και πως διαπραγματεύονται οι ΠΑΣΟΚΟΙ μαζί τους για τις ζωές όλων μας”.

Η ακύρωση του Ζαππείου ΙΙ με ΑΟΡΙΣΤΕΣ διαπιστώσεις ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ είναι μέλι στο ψωμί του Σαμαρά να βγεί και να τους καταγγείλει ΕΠΙΣΗΜΑ και να πάρει μαζί του το 70% του Λαού.

Ο Λαός ακυρώνεται με τον ίδιο τρόπο από το ΠΑΣΟΚ και την Τρόϊκα. Ο Λαός θα ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ !

Πως θα πάμε σε εκλογές;;

”εγώ έχω καλύτερο πρόγραμμα από εσένα;” με λίστες των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ;; = ΚΑΜΙΑ ΤΥΧΗ!! και στοίχημα ότι θέλετε.

Βγαίνεις και λες την Αλήθεια ! Με πιέζουν αυτοί, μου λένε αυτά, με ακυρώνουν έτσι. Απλά και κατανοητά απ όλους.

ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ και ΘΑΡΡΟΣ !

ΠΠ

Ευαγγελία says: 19/08/2010 at 19:40

Εξηγήσεις θα πρέπει να δώσουν όλοι οι μνημονιακοί υποψήφιοι. Και πρέπει με κάθε τρόπο να τους προκαλούμε δημοσίως να μας τις δώσουν. Ο καθένας στην περιοχή του. Να μην ξέρουν πού να κρυφτούν. Αυτά τα «Είμαι ικανός και μορφωμένος, αγαπάω τον τόπο μου, αλλά φταίμε όλοι και γι αυτό ήρθε η Τρόικα να μας μεταρρυθμίσει γενικώς“ δεν ισχύουν πια, είναι εντελώς οξύμωρα. Όπως δεν αφήνεις έναν παιδεραστή εκπαιδευτικό να μαθαίνει γράμματα στο παιδί σου, όσο καλός κι αν είναι στο αντικείμενό του, έτσι και αυτοί δεν μπορούν να ζητούν την ψήφο των συμπολιτών τους που στενάζουν από την κρίση.

Ο Φ.Π.Α που δεν υπήρχε περίπτωση να αυξηθεί, αυξάνεται για 2η φορά !!

Καλό μήνα με νέα αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ.

Αυτή είναι η δεύτερη αύξηση το 2010, σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών.
Κατ’ εντολήν της Τρόικας από την 1η Ιουλίου ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται από το 21% στο 23%, ο μειωμένος από 10% σε 11% και τέλος ο χαμηλός από 5% σε 5,5%.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών στην πρωινή εκπομπή του Mega στις 6 Ιαν.2010, άλλα μας έλεγε…
«Η αύξηση του Φ.Π.Α στην Ελλάδα δεν φέρνει τα αποτελέσματα που πιστεύουν οι Ευρωπαίοι…»
«Άρα δεν δεν υπάρχει περίπτωση αύξησης του Φ.Π.Α»

Αυτά κ. Γεωργακόπουλε, να τα έλεγες όταν η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να υπογράψει το μνημόνιο με την τρόικα.
Nα τα έλεγες στους βουλευτές που ψήφισαν το μνημόνιο.
Να τα έλεγες μήπως και δεν συμφωνούσαν με την αύξηση του Φ.Π.Α, μιας και όπως είπες κ. Γεωργακόπουλε : «Η αύξηση του Φ.Π.Α στην Ελλάδα δεν φέρνει τα αποτελέσματα που πιστεύουν οι Ευρωπαίοι…»

Τώρα κ Γεωργακόπουλε τι έχετε να μας πείτε για την αύξηση του Φ.Π.Α;

Πηγή


Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα
5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Πολυδιαβασμένες αναρτήσεις

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 377.203 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: