Φιλοπατρία

Posts Tagged ‘Υπουργός Δικαιοσύνης

 

Ο Αθανασίου κατάργησε τη διάταξη για τον παράνομο πλουτισμό των πολιτικών! [έγγραφα]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Της Μαντρόνας Κατσαλή

Με διάταξη που έφερε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, απαλλάσσονται…

όσοι βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι, εκδότες κ.λ.π. έχουν κατηγορηθεί για παράνομο πλουτισμό, με βάση το νόμο για το πόθεν έσχες!

Η πρωτοφανής αυτή ενέργεια του υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αποκαλύπτει σήμερα το directnews.gr, σημειώθηκε κατά την ψήφιση του περίφημου νόμου 4524/2014 που έχει τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 7 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 82 του νόμου, με επικεφαλίδα «ΙΕ20: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και στο εδάφιο 10 περιέχονται οι εξής εννέα λέξεις «Τα άρθρα 4 και 5 του ν.3213/2003 (Α΄ 309) καταργούνται»!!!

Τι προέβλεπε όμως το άρθρο 4 το ν.3213\2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.3849/2010 και επιγράφεται «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων», δηλαδή το πόθεν έσχες;

Το άρθρο 4 όριζε σαφώς και κατηγορηματικώς ότι:

«1. Υπόχρεος σε δήλωση, ο οποίος επωφελούμενος από την ιδιότητά του αποκτά ή προσπορίζει σε τρίτον αθέμιτο περιουσιακό όφελος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

2. Ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ:

  (α) αν το αποκτηθέν ή προσπορισθέν αθέμιτο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, ή

  (β) αν ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή είναι υπότροπος.

3. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται και οι τρίτοι που πορίζονται το αθέμιτο όφελος που προκύπτει από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 εν γνώσει της τέλεσης αυτών από τον υπόχρεο σε δήλωση.

4. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται, εφόσον η πράξη του υπόχρεου σε δήλωση ή του τρίτου δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη».

Με άλλα λόγια, οι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες για τους οποίους προέκυπτε ότι αύξησαν με αθέμιτα μέσα την κινητή ή ακίνητη περιουσία τους, χωρίς όμως να μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινικά το αδίκημα της δωροληψίας, τιμωρούνταν με βάση αυτή την παραπάνω διάταξη.

Θα πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί, ότι το αναθεωρημένο άρθρο 4 που κατάργησε ο κ. Αθανασίου, ψηφίστηκε και συμπεριλήφθηκε στο νόμο για το πόθεν έσχες, μόλις τον Απρίλιο του 2010.

Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδη αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και αντίστοιχα στην τιμώρηση συναφών συμπεριφορών εμπλεκομένων κρατικών λειτουργών στοχεύουν βέβαια πολλές από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν αυτές του 12ου κεφαλαίου του ΠΚ, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν.1608/50. Ωστόσο, λείπει από τον Ποινικό Κώδικα μια διάταξη που να καλύπτει σφαιρικά το φαινόμενο του αθέμιτου πλουτισμού κρατικών λειτουργών, μέσω πρακτικών που συνιστούν κατάχρηση της ιδιότητάς τους.

Οι σχετικές καταχρηστικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνδέονται αναγκαστικά με μία (ορατή ή ευχερώς αποδείξιμη) περιουσιακή βλάβη της δημόσιας περιουσίας ή της περιουσίας τρίτου, μπορεί να συνίστανται κατά περίπτωση όχι μόνο σε μια αντικανονική άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στον κρατικό λειτουργό, αλλά και σε μια αθέμιτη εκμετάλλευση των πραγματικών δυνατοτήτων που διανοίγονται σ’ αυτόν λόγω της θέσης του για παρεμβάσεις και χειραγωγήσεις διαδικασιών ακόμη και σε τομείς που δεν ανήκουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του. Όσο πιο νευραλγική είναι η θέση του κρατικού λειτουργού τόσο περισσότερες είναι μάλιστα οι παραπάνω πραγματικές δυνατότητες.

Στην αντιμετώπιση κυρίως τέτοιων περιπτώσεων αποβλέπει ήδη η διάταξη του άρθρου 4 του ν.3213/2003. Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η αναδιατύπωση της εν λόγω διάταξης και η αναμόρφωση των απειλουμένων πλαισίων ποινής, με εισαγωγή και διακεκριμένων παραλλαγών σε βαθμό κακουργήματος όταν συντρέχουν ορισμένες επιβαρυντικές περιστάσεις. Η διαμόρφωση των επιβαρυντικών αυτών περιπτώσεων είναι απολύτως επιβεβλημένη για την αποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία προσβάλλεται όταν τιμωρείται με κάθειρξη ο πολίτης που τελεί μια απλή κλοπή ή απάτη με αντικείμενο μεγαλύτερο των 73.000 ευρώ, παραμένει όμως πλημμέλημα ο αθέμιτος πλουτισμός, κατά το ίδιο ποσό, εκείνου που υποχρεούται σε δήλωση «πόθεν έσχες»».

Περιμένουμε απαντήσεις

Τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν μετά την αποκάλυψη του directnews.gr και πρέπει να απαντηθούν από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου είναι εύλογα:

α) Γνωρίζει ποιοι και πόσοι κρατικοί λειτουργοί εμπλέκονταν σε ποινικές διαδικασίες με βάση αυτό το άρθρο και επομένως η κατάργηση του οδήγησε στην απαλλαγή τους;

β) Έχει σχέση η κατάργηση, μέσα σε μια νύχτα, του άρθρου 4 του ν.3213/2003 με τη δικογραφία για διαφθορά την οποία έχει σχηματίσει η Δικαιοσύνη σε βάρος βουλευτή και πρώην υπουργού Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Μιχελάκη; Ο εισαγγελέας Χαρ. Λακαφώσης στη διαβιβαστική αναφορά του επικαλείται εναντίον του κ. Μιχελάκη και το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι τυχαίο άραγε ότι ο ν.4524 που κατάργησε το εν λόγω άρθρο, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 7 Απριλίου 2014; Δηλαδή, την ίδια ακριβώς ημέρα που – μετά από καθυστέρηση 4 μηνών όπως αποκάλυψε το περιοδικό HOT DOC – αποστείλατε στη Βουλή τη δικογραφία για τον κ. Μιχελάκη;

Αναμένοντας τις απαντήσεις του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, εκ περισσού σημειώνουμε ότι στο ν.4524/2014 είχε… εμφιλοχωρήσει και η περιβόητη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης (τροποποίηση άρθρου 263α περ.δ΄ παρ1) με την οποία παραγράφηκαν τα αδικήματα καταχραστών του δημοσίου χρήματος.

Μετά τη δημόσια κατακραυγή αναγκάστηκε να την καταργήσει ισχυριζόμενος πως «εκ παραδρομής» είχε συμπεριληφθεί στο νόμο. Ωστόσο, επώνυμοι κατηγορούμενοι κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούν από τα κακουργήματα διαφθοράς για τα οποία διώκονταν.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά ο κ. Αθανασίου να δώσει πιο πειστικές εξηγήσεις… 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

athanasiou2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Οι εννέα λέξεις του κ. Αθανασίου που κατάργησαν το άρθρο 4

 

athanasiou1

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 21-7-2014 από directNEWS.gr

Αυστηρότερα τα κριτήρια

Τροποποιείται η διάταξη για την ανάρτηση φωτογραφιών οροθετικών γυναικών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Μαρίας Γιαννακάκη
Ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Μαρίας Γιαννακάκη   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα

Στην τροποποίηση της διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα του εισαγγελέα να διατάσσει την ανάρτηση φωτογραφιών οροθετικών γυναικών, θα προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρουπακιώτης.

Σχετική ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Μαρία Γιαννακάκη.

Οι τροποποιήσεις, όπως εξήγησε ο υπουργός, θα κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις:

 • η απόφαση του εισαγγελέα να είναι αυστηρώς αιτιολογημένη και εξειδικευμένη, αναφέροντος το σκοπό
 • να αναφέρεται ο τρόπος ανάρτησης και ο χρόνος
 • να παρέχεται η δυνατότητα στις/στους εικονιζόμενες/ους να ασκούν μέσα σε πολύ μικρή προθεσμία μια ενδικοφανή προσφυγή, αλλά και να απαντά ο εισαγγελέας Εφετών, επίσης μέσα σε πολύ μικρή προθεσμία.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θα μπορούσε να είναι ανάρτηση «Οι αυτομολήμενοι φύλακες των κερκοπορτών». Όχι πως δεν είχαμε καταλάβει τι σημαίνει ΔΗΜΑΡ αλλά η ανάρτηση γίνεται για τα στραβάδια που έχουν ακόμη γράσσο στα μάτια. Φυσικά δεν είναι μια και μοναδική κίνηση. Υπάρχουν κι άλλες και δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το παρακάτω.

Επειδή αυτό μάλλον εμπίπτει στους αστικούς μύθους θα παραθέσω δυο πραγματικές ειδήσεις για το ποιος δέχεται ολοκαύτωμα.

 1. ΕΞΑΜΕΛΗΣ ΣΠΕΙΡΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΕΙΧΕ ΡΗΜΑΞΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ… ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΤΟΦΩΡΟ, ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ…

 2. Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΦΤΩΝ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ…

 3. ΟΡΓΗ ΣΤΟ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΓΥΦΤΩΝ…!!! ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 4. ΤΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ… ΑΝΗΛΙΚΑ ΓΥΦΤΑΚΙΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΜΕ… ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΚΛΕΨΙΑ!

 5. ΓΥΦΤΟΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΙΟ… ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΧΗ, 2 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

 6. ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΦΤΟΡΟΥΜΑΝΩΝ ΡΗΜΑΖΑΝ ΜΑΓΑΖΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ! ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΣΤΗΝ… ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θα πρέπει να καταλάβατε ίσως, τι γίνεται και ποιοι μεσολαβούν συνέχεια για να μην μας κατηγορήσουν για ρατσιστές.

Και δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής Έλληνας πολιτικός να τους πει: «Καλά ρε μ@λ@κ@ς το Σύνταγμα κάνει διακρίσεις καταγωγής για την εφαρμογή του νόμου ή από πότε ότι ισχύει για τους φυλετικά Έλληνες δεν ισχύει για τους φυλετικά Ρομά;

Πως είπαμε γράφεται η λέξη ρατσισμός;


Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», το νομοσχέδιο, που έχει επεξεργαστεί η συσταθείσα από τον υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προβλέπει τη μη δίωξη του χρήστη. Η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Μ. Μαλιώρη, μιλώντας στην εφημερίδα, σημειώνει ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, αποποινικοποιείται ο χρήστης και η μικροπαραβατικότητα που τον συνοδεύει.

Πηγή
ΟΥΣΤ ΛΕΧΡΙΤΕΣ!

Για άλλη μια φορά φαίνεται που το πάει το κόμμα και ο σύντροφος υπουργός. Κατά την ταπεινή μου γνώμη το εν λόγω νομοσχέδιο είναι κατ’αρχήν αντισυνταγματικό εφ’όσον εξαιρεί από τον ισχύονται νόμο κάποιες κατηγορίες πολιτών που μέχρι τώρα είχαν απλά την ανοχή.

Με άλλα λόγια έχουμε 2 κατηγορίες πολιτών κάτω από το ίδιο σύνταγμα. Φυσικά μην περιμένετε να το στηρίξουν οι δικηγόροι. Κάποιοι ανάμεσά τους έχουν κάνει περιουσίες αθωώνοντας μεγαλεμπόρους.

Ας πάρουμε ένα γεγονός που συνέβει πέρυσι σε προάστειο της Αθήνας. Δυο πρεζόνια που ψάχνανε για δόση πήραν σβάρνα ένα δρόμο και σπάσανε στην κυριολεξία 10 μαγαζιά για να πάρουν 10 και 20 ευρώ που ζήτημα είναι αν τα πήραν.

Μέχρι τώρα μπορούσαν να ζητήσουν την αρωγή της αστυνομίας η οποία έρχεται και αν τους προλάβει τους πάει αυτόφωρο. Γίνεται η δίκη αυθημερόν αν προλάβει το δικαστήριο και ο δικαστής τους αφήνει με την αιτιολογία ότι είναι άρρωστοι και θέλουν θεραπεία, δεν χωράνε οι φυλακές, και δεν ξέρω και γω τι άλλο, πάντως ούτε μέσα τους κλείνουν ούτε και υποχρεώνονται να αποζημιώσουν τους εμπόρους όπως ο νόμος ορίζει.

Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα να θεωρούν ως δεδομένο το ότι δεν τους ακουμπά η δικαιοσύνη και η έννομη τάξη και αποθρασύνονται.

Οι μαγαζάτορες ή ειρωνικά αποκαλούμενοι από τους καθωσπρεπιστές σοσιαληστές και «νοικοκυραίοι» έχουν μια ζημιά της τάξης των 200~300 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση και τα μάτια τους για να κλάψουν. Αν έχουν ασφάλεια που τους καλύπτει το πιο πιθανό είναι ότι θα ανέβουν τα ασφάλιστρα. Αν έχουν υπάρξει ανάλογα προηγούμενα μπορεί η ασφάλεια θα τους διώξει από πελάτες.

Με το νέο καθεστώς δεν θα μπορούμε να καλούμε ούτε την αστυνομία και με το νομοσχέδιο για την εχθροπάθεια ούτε δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν θα έχουμε. Χώρια που μπορεί να γίνει όπως στην Ολλανδία που όταν σου ζητήσει λεφτά ο τοξικομανής είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις αλλιώς μπορεί να σε καταγγείλει στην αστυνομία…

Ποιούς συμφέρει αυτό; Τους ραντιέρηδες σοσιαληστές μεταξύ των οποίων συγκαταταλέγεται και η ΟΚΑΝΟΥ αλλά κυρίως όσους βρίσκονται από πίσω τους και τους χρησιμοποιούν για να σπρώξουν την παγκόσμια διακυβέρνηση/

Άλλωστε πρόσφατα αν δεν κάνω λάθος μπήκε ο εισαγγελέας στον ΟΚΑΝΑ και βρήκε πάρτυ σε εξέλιξη, με τα λεφτά του φορολογούμενου, για πλασματικές υπερωρίες και έκτός έδρας.

Και υποβαθμίζοντας τις γειτονιές της Αθήνας θα μπορέσουν μετά οι άνετοι να βάλουν χέρι σε περιοχές φιλέτα αντι πινακίου φακής.

Και φυσικά οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι έμποροι της πρέζας. Γιατί με τα μετρητά στο χέρι μπορούν να ρίξουν κυβερνήσεις άμεσα. Βέβαια ή υπόθεση της πρέζας δεν είναι του παρόντας

Θα τους τελειώσουμε ή θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν;

Κάτω η πράσινη χούντα.

 • In: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι σημερινές αποκαλύψεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χάρη Καστανίδη

Vass είπε:  13/05/2011 στις 5:04 pm

Η αιτιολόγηση της “ιεράς σιωπής” έχει ξεπεράσει σε ατάκες τον Μαυρογιαλούρο: “βοήθεια μετ’ επιτάσεως, αφοσίωση στη χώρα, θωράκιση της δημοκρατίας, βαριά ιστορική ευθύνη”.

Εύγε Χάρη.

Έχεις κάβα λόγους από Σακελλάριο;

ROFL

Η «επενδυτική συμμορία» αγκαλιά με τους αλήτες και τους δολοφόνους

Το ερώτημα τελικά μετά τις αποκαλύψεις των υποκλοπών της ΕΥΠ, είναι ποιος δεν μιλούσε με τον Βλαστό και την εταιρία δολοφόνων.

Ωστόσο «καρφί» μέσα από την ΕΛ.ΑΣ ή την ΕΥΠ έδωσε στον Π.Βλαστό, στις 29 Ιουνίου ,την πληροφορία ότι η ΚΥΠ παρακολουθεί τα τηλέφωνα,με αποτέλεσμα να επισπευσθούν οι συλλήψεις για τις 3 Ιουλίου.Η παρακολούθηση ήταν άκρως απόρρητη και είναι αδιανόητο να μάθει ο κρατούμενος ότι τον ηχογραφούν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Δένδιας έθεσε σε διαθεσιμότητα το διευθυντή των Αγροτικών Φυλακών Αγιάς Χανίων. Απομαγνητοφωνημένη συνομιλία του με τη γυναίκα του φερόμενου ως εγκέφαλου της σπείρας Παναγιώτη Βλαστού επιβεβαίωσαν υπόνοιες για ύποπτες συναλλαγές με βαρυποινίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη γυναίκα του Βλαστού, ανακοινώνει συνθηματικά τη μεταγωγή του συζύγου της στη φυλακή της Αγιάς, κατόπιν συνεννοήσεων με πρόσωπα, εμπλέκοντας, μάλιστα και τη σύζυγο του αναπληρωτή υπουργού Δημόσιας Τάξης Χρήστου Μαρκογιαννάκη.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης αντέδρασε αμέσως και αφού παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του γνώριζε τον κ. Κυριακάκη, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση με την εταιρεία δολοφόνων. «Σχετικά µε τα διαλαµβανόµενα στην από 27-05-2009 συνομιλία μεταξύ Μιχάλη Κυριακάκη, Δ/ντη φυλακών Αγιάς Χανίων και ΧΗΡΑΣ Ιωάννας του Σπυρίδωνα διευκρινίζεται ότι πράγµατι ο Μιχάλης Κυριακάκης µετέφερε την παράκλησή του στη σύζυγό µου, που εργάζεται ως μετακλητή υπάλληλος στο Γραφείο μου, να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης τελειόφοιτου σπουδαστή της Σχολής Μηχανικών Αεροσκαφών (ΣΜΑ) στα Χανιά. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ερµηνείας δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα», δήλωσε ο κ. Μαρκογιαννάκης.

Εμπλοκή στην υπόθεση έχει εμμέσως και ο υφυπουργός Υγείας, Μ. Σαλμάς καθώς η διευθύντρια του γραφείου του, κ. Μ. Σωτηρίου (πρώην δήμαρχος Αμφιλοχίας και μέλος τους ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ το 2004) φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με τον Γ. Τρομπούκη, παρότι ήταν σεσημασμένος και είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για παράνομη μετακίνηση λαθρομεταναστών (δουλεμπορία).

Η Υποψήφια δήμαρχος με τη ΝΔ, κ. Σωτηρίου, πήρε στο δημοτικό ψηφοδέλτιο της τον Τρομπούκη . Ο γιός της είχε επαγγελματικές σχέσεις με τον Τρομπούκη.Ο Δ.Πελέκης πριν 11 χρόνια πάντρεψε τον γιό της.Το 2004 ήταν στην 18η θέση του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ.Μέχρι προχθές ηταν διευθυντρια του υφυπουργού Υγείας Μ.Σαλμά.Η κα Σωτηρίου ήταν και μέλος του συλλόγου «Καλλιπάτειρα» (μέχρι το 2002). !!

Ο Τρομπούκης φέρεται επίσης να έχει κάνει τις χωματουργικές εργασίες για την βίλα του υφυπουργού κ.Σαλμά στο Πανόραμα Παλλήνης. Επίσης ο κ. Σαλμάς έχει διορίσει διοικητή στο ΚΑΦΚΑ Μεσολογγίου τον γαμπρό τουΤρομπούκη, λογιστή κ. Δημήτρη Αρβαλή, που κρατά τα βιβλία του κ. Τρομπούκη.

O Γιώργος Τρομπούκης αναφερόμενος στο…μεγαλείο του εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα και αφού του πλέκει το εγκώμιο ότι …ρίχνει κυβερνήσεις και τον φοβούνται τα ΜΜΕ λέει στον Π.Βλαστό:

Τρομπούκης: «Ο άλλος αυτός ο Τριανταφυλλόπουλος βαράει τσιμπ… μπροστά του γιατί ο Καλογρίτσας έχει εφημερίδα, έχει σταθμούς και όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν κάνει στο σχολείο Καλογρίτσα.Δεν είναι κάποιος ανώνυμος ο Καλογρίτσας. Στέκονται πολιτικοί, στέκεται όλος ο κόσμος προσοχή μπροστά του.
Βλαστός: Το ξέρω…»

Ο εργολάβος Χρ. Καλογρίτσας κουμπάρος του κ.Καμμένου, ήταν ο «αριστερός» εκδότης της «Πρώτης» και «σιτιστής» του κ. Ανδρουλάκη, πριν τον αναλάβει ο κ.Κόκκαλης.

Πηγή

Συζητώντας με φίλο το 2005 μου έλεγε ότι η ΝΔ είχε σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης αφού η 20τια ΠΑΣΟΚ είχε εκθέσει πολύ κόσμο. Φυσικά τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έφτανε να χρησιμοποιήσει μέχρι και δουλέμπορους…

Οι ΗΠΑ αποκλείουν τον εικονικό πνιγμό ως βασανιστήριο

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Ερικ Χόλντερ απέκλεισε σήμερα την χρήση του «εικονικού πνιγμού» ως τεχνική ανάκρισης για υπόπτους ως τρομοκράτες, αποκαλώντας την μια μορφή βασανιστηρίου, την οποία η κυβέρνηση Ομπάμα ποτέ δεν θα ανεχτεί.

«Ο εικονικός πνιγμός είναι βασανιστήριο…Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα τον δικαιολογήσει, δεν θα τον αιτιολογήσει και δεν θα τον ανεχτεί», είπε ο Χόλντερ, ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας αναθεώρησης της μεταχείρισης υπόπτων τρομοκρατίας, σε ομιλία του στο Εβραϊκό Συμβούλιο Δημόσιων Υποθέσεων στην Ουάσινγκτον.

Αλήθεια; Ε τι λέτε ρε παιδιά…

Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιόν διάσημο Ινδιάνο αρχηγό οι γιάνκηδες προσπάθησαν να τον πιέσουν να τους υπογράψει ένα χαρτί παραχώρησης του εδάφους που είχε παραχωρηθεί στην φυλή του σαν καταυλισμός (ρεζέρβα) επίσημα από το κράτος επειδή αποδείχτηκε πλούσιο σε ουράνιο (;).

Τελικά επειδή δεν υπόγραφε τον έπνιξαν και μετά είπαν πως πνίγηκε μόνος του στο ποτάμι. Προοδεύουν οι άνθρωποι.

Τώρα ο τόπος και η ομήγυρη που τα μάλλον σαν φάρσα μου ακούγεται. Και να ρωτήσω: όσοι βασανίστηκαν ή και πέθαναν με τον συγκεκριμένο τρόπο βασανισμού θα αποκατασταθούν και αν πως; Αλλιώς για τζάμπα μαγκιά την ακούω…

“ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΗ” ΕΛΛΑΔΑ;

ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ;
___________________________________

Ξεκινώ με την διαπίστωση ότι είναι (σκόπιμα;) μειωτικό το επίθεμα «κολομβιανή», όταν μιλάμε για κάνναβη και όχι για κοκαίνη.

Επισημαίνω επίσης ότι παρά το γεγονός ότι η αμερικανική ντιρεκτίβα «προς παγκόσμιους υπηκόους» θεωρεί παράνομη την χρήση και διακίνηση ουσιών, εξαιρεί σιωπηρά την καλλιέργεια οπιούχου παπαρούνας, όταν αυτή γίνεται στο Αφγανιστάν, υπό την προστασία του πολυεθνικού στρατού κατοχής της χώρας.

Kαι πάμε στην φράση σου:

«…Ερώτημα: Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει Κράτος Δικαστών, ναι ή όχι; …»

Καλό θα ήταν, επίσης, να μας εξηγήσεις, αγαπητέ, την έννοια του Κράτους Δικαστών.

Εννοείς μία μαφία που αποφασίζει για τα πάντα, ανεξάρτητα από την βούληση του κοινοβουλίου;

Εννοείς ένα «ηθικό ιερατείο» που όταν διαπιστώσει ότι ο κοινοβουλευτισμός διολισθαίνει προς την φαυλότητα αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του;

Αυτά τα δύο, είναι εντελώς διαφορετικά.

Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι, στη χώρα μας, η «οργάνωση δικαστών» είναι σε αγαστή σύμπνοια με την εκάστοτε κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση φροντίζει να «δίνει πάσες» (π.χ. μισθοί προέδρων ανεξάρτητων αρχών) ώστε η οργάνωση να εχει νόμιμο πάτημα για να αυξήσει, με δική της απόφαση, τις απολαβές της.

Και πάμε τώρα στο τι ονομάζουμε «δικαιοσύνη», θυμίζοντας ότι η συχνότερη, στις μέρες μας, λέξη που συνδέει «δικαιοσύνη» και «πολιτική», είναι η λέξη «παραγραφή».

Σε γενικές γραμμές, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αν η δικαιοσύνη κρίνεται από τον χρόνο απονομής της (και ο οποίος χρόνος μεγεθύνεται ή συρρικνώνεται, κατά περίπτωση) τότε μιλάμε για Κράτος Μη-Δικαιοσύνης.

Τέτοιο είναι το καθεστώς στη χώρα μας, οπότε επίτρεψέ μου να αποκαλέσω την Ελλάδα ως Κράτος Δικηγόρων.

Και μιά και μιλάμε για τον κεφαλομπάφο, η γνώμη μου είναι ότι έπεσε θύμα της αλαζονείας του. Αν είχε φροντίσει στην δίκη του ψηφοφόρου του να του έχει δικηγόρο έναν από τους τρεις-τέσσερις γνωστους «law celebrities» που μπορούν (δεν ξέρω τον τρόπο…) να σε αθωώσουν ακόμα κι αν πιαστείς με ολόκληρο «παπόρι από την περσία», σήμερα δεν θα είχε πρόβλημα.

Σου προτείνω, με την ευκαιρία, να ανακαλέσεις στην μνήμη σου περιπτώσεις όπου κάποιοι πιάστηκαν με μερικούς τόνους φούντα και τη σκαπουλάρησαν με… απαλλακτικό βούλευμα (με τη βοήθεια γνωστού law celebrity) χωρίς καν να προσαχθούν σε δίκη!

Όσο για την φράση σου

…Εκτός κι αν ευελπιστούσαν όλοι [από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον υπόδικο πολιτικό] ότι μια βαρύγδουπη -έστω και διακοσμητική-θέση σαν αυτή του άτυπου Συμβούλου θα ασκούσε ψυχολογική πίεση στους Δικαστές…

αυτό είναι σίγουρο και ανθρώπινο.

Απλά, ο κατηγορούμενος δεν έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις δικαστικές του εκκρεμότητες ένα χρόνο νωρίτερα και όχι τώρα, μέσα σε ένα κλίμα γενικής κατάρευσης του μαγαζιού του προϊσταμένου του (μία κατάρρευση η οποία υποθάλπεται εσωκομματικά από αντίπαλο πόλο εξουσίας που δρα στην περιοχή πολιτικής δικαιοδοσίας του κατηγορουμένου – κοινώς, «τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια»!)

Στη φράση σου

…Θα θυμόμαστε άλλωστε ένα αείμνηστο Υπουργό όταν κατέθετε σαν μηνυτής κατά ενός μεγαλοδημοσιογράφου, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, του έλεγε «είμαι Υπουργός και θα ξαναγίνω Υπουργός Δικαιοσύνης μετά τις εκλογές»!!!…

σου θυμίζω το αλησμόνητο εκείνο στέλεχος του πασοκ και την φράση του, για κάποιον αντίδικό του:

«Όυδείς πλέον αχάριστος του ευεργετηθέντος. Όταν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης και μου ζητούσε να του βγάζω απαλλακτικά βουλεύματα για τις υποθέσεις του, δεν αμφέβαλλε ότι στην κατοχή ήμουν αντιστασιακός. Ενω τώρα που δεν με χρειάζεται, έπαψα να είμαι!»

Και δεδομένης της συνολικής απάθειας με την οποία αντιμετωπίστηκε αυτή η δήλωση, μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το πως λειτουργούν οι θεσμοί στη χώρα μας.

Οπότε, ποιός ο λόγος να το αναλύουμε, υποκρινόμενοι ότι ασχολούμαστε με «λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν» όταν το πράγμα μπάζει πατόκορφα;

παμισος
24 Σεπτέμβριος 2008 6:26 μμ

Πηγή Τυπογραφικά δικά μου.

Με αφορμή κάποιο βαρύγδουπο ποστ καποιου δικηγόρου αρκετά ακατάληπτο με ποικίλες αναφορές σχετικά με την υπόθεση Κεφαλογιάννη και το CNN ξεχώρισα την απάντηση κάποιου με το ψευδώνυμο Πάμισος. Μου φάνηκε συμπαθητική τόσο αυτή όσο και κάποια προηγούμενη που είχε στο Πρες τζιαρ και την παραθέτω αυτούσια.


Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα
5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Πολυδιαβασμένες αναρτήσεις

Στατιστικά Ιστολογίου

 • 377.203 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

 • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: